W dniu 12 maja 2016r. podczas XVII Kapituły Generalnej  m. Petra Kowalczyk została  wybrana na drugą kadencje.  Kapituła obraduje nad  charyzmatem Zgromadzenia oraz bieżącymi sprawami.