Materiały Duszpasterskie na Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego

Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań na tegoroczny Tydzień o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego przygotowała okolicznościowe materiały duszpasterskie. Trafiły już one do parafii, dostępne są również w formie elektronicznej. – Przygotowane materiały jak co roku mają pomóc w owocnym przeżyciu Tygodnia Modlitw o Powołania – mówi KAI bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady.

– Pomoce liturgiczne przypominają o wartości modlitwy i umożliwiają wspólne przedstawianie Bogu tych ważnych intencji w liturgii Mszy świętej. Konspekty lekcji religii są propozycją dla nauczających, aby z uczniami zastanowili się nad znaczeniem powołania otrzymanego od Boga i przeżywanego z Jego mocą. Przedstawione świadectwa ukazują znaczenie życia oddanego Bogu i mogą stać się okazją do refleksji nad własnym powołaniem – powiedział KAI bp Marek Solarczyk, przewodniczący Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań.

Hasłem rozpoczynającego się w najbliższą niedzielę 58. Tygodnia Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego jest „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.

Bp Solarczyk we wprowadzeniu do materiałów duszpasterskich wskazał, że w tym czasie osoby wyświęcone i konsekrowane pragną z wdzięcznością przyjąć dary ofiarowane przez Boga, ale także prosić o umocnienie dla wszystkich, którzy przygotowują się do wyboru życiowego powołania.

– Przeżywamy z oddaniem bogactwo sakramentu Eucharystii oraz pragniemy odkryć́ na nowo wartość wspólnoty ‘Zgromadzonej na Świętej Wieczerzy’. Tak wiele otrzymujemy łask dzięki Eucharystii i tak bardzo liczymy na kolejne pokolenia tych, którzy będą uobecniać jej tajemnice we wspólnocie Kościoła oraz czerpać z niej siły do życia w pełni oddanego Bogu – napisał hierarcha, wskazując również na ważną rolę i pośrednictwo św. Józefa.

W materiałach znaleźć można propozycje Modlitwy Powszechnej na poszczególne dni, nabożeństwo z adoracją z praktycznymi wskazówkami okolicznościowego wystroju świątyni i tekstami rozważań, medytacje różańcowe, konspekty na katechezy, propozycje spotkań dla ministrantów i lektorów, propozycja filmu z dyskusją, świadectwa oraz dane statystyczne i plakat.

Światowy Dzień Modlitw o powołania po raz pierwszy był obchodzony 12 kwietnia 1964 r. z inicjatywy papieża Pawła VI. W polskich diecezjach i parafiach organizowane są w tym czasie spotkania modlitewne w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, a także dyskusje i konferencje poświęcone tematowi powołania.

dg / Warszawa

KAI

Więcej na: www.pojdzamna.pl