Międzynarodowy Konkurs Plastyczno – Literacki poświęcony Bł. Bolesławie Lament

„Błogosławiona Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny prowadź nas”Pod takim zawołaniem 22 maja 2016r. w kościele Świętego Wojciecha w Nidzicy odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród i dyplomów laureatom drugiej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastyczno – Literackiego o Błogosławionej Bolesławie Lament. Uroczystość miała szczególny charakter, jako że zbiegła się z mijającą w tym roku 70-tą rocznicą powrotu do domu Ojca bł. Bolesławy oraz 25 -tą rocznicą Jej beatyfikacji.

Foto prace wyróżnione w konkursie

Foto

Między narodowy Konkurs plastyczny bł. Bolesławy Lament

 Organizatorzy konkursu – Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny zadbali o prawidłowy przebieg zadań konkursowych zarówno w aspekcie organizacyjnym jak i merytorycznym. Do współpracy w realizację konkursu włączyli się: Parafia Świętego Wojciecha w Nidzicy, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Wydział Nauki Katolickiej w Olsztynie.

Drugą edycję konkursu o zasięgu międzynarodowym swoim patronatem objęli: Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Wydawnictwo WAM w Krakowie, Tygodnik Katolicki Gość Niedzielny, Nasz Dziennik, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Urząd Miasta i Gminy w Nidzicy, Centrum Jana Pawła II  „Nie lękajcie się!” – Oddział w Chicago.

Głównym celem konkursu było wzbogacenie wiedzy o bł. Bolesławie Lament wyniesionej do chwały ołtarzy przez św. Jana Pawła II, propagowanie Jej misji we współczesnej rzeczywistości oraz rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia wśród dzieci i młodzieży.

„Idea konkursu – jak stwierdziła Pani Bożena Szczurek Doradca Metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – wpisała się w tradycję organizatorów, gdyż konkurs odbył się już po raz siódmy, a po raz drugi na skalę międzynarodową”.

Konkurs miał charakter otwarty oraz jednoetapowy. Trwał od 15 września 2015r. do 1 marca 2016 r. i obejmował pięć grup wiekowych: I grupa – od 6 do 8 lat, II grupa – od 9 do 11 lat, III grupa – od 12 do 14 lat, IV grupa – od 15 do 17 lat, V grupa– powyżej 17 lat.

Kategorie prac konkursowych zostały podzielone na dwie formy: plastyczną (rysunek, malarstwo, plakat, kolaż, komiks) oraz literacką (wiersz, modlitwa, wywiad, opowiadanie). Prace miały być związane  z dowolnie wybranymi wydarzeniami z życia i działalności bł. Bolesławy.

Ilość i różnorodność nadesłanych prac – 886 plastycznych i 234 literackich z 243 placówek oświatowych  i od osób indywidualnych –  jest dowodem na to, że  konkurs spotkał  się z żywym zainteresowaniem szerokiego grona osób w całej Polsce i poza jej granicami (w Kazachstanie, Kenii i USA), w efekcie czego powstały piękne i wartościowe wytwory, zarówno w kategorii plastycznej jak i literackiej.

19 marca 2016 r. Jury w dziewięcioosobowym składzie dokonało oceny prac i wyłoniło laureatów, przyznając w poszczególnych kategoriach łącznie 32 miejsca i 54 wyróżnienia.

Przy ocenie prac plastycznych Komisja Konkursowa brała pod uwagę: oryginalność pomysłu
i ciekawe ujęcie pracy, zgodność tematu pracy z tematyką konkursową, współczesne spojrzenie na rozważaną tematykę, wkład pracy własnej i czytelność przekazu.

więcej

thumbnail of WYNIKI II MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU O BŁ. BOLESŁAWIE LAMENT