S. Maria Julita Lipieta nową przełożoną Sióstr Józefitek Prowincji Wrocławskiej

S. Maria Julita Lipieta urodziła się 21 maja 1977 r. w Sieradzu, diecezja włocławska. Do Zgromadzenia wstąpiła 1 września 1999 r. Pierwszą profesję złożyła 15.08.2002 r., a profesję wieczystą 27.07.2008 r.
W 2008 r. ukończyła studia magisterskie z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, a w 2011 r. podyplomowe studia z Organizacji i zarządzania oświatą. W latach 2002 – 2016 pracowała we wrocławskim przedszkolu prowadzonym przez Zgromadzenie jako nauczyciel, a w latach 2010 – 2016 pełniła w nim funkcję dyrektora.
W 2010 r. ukończyła podyplomowe studia Teologii Życia Konsekrowanego w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W latach 2013-2015 uczęszczała do Szkoły Formatorek Zakonnych prowadzonej przez Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Trzebini.
Od 2016 r. posługuje w Domu Nowicjatu w Kluczborku jako mistrzyni. W 2019 r. została zamianowana radną Rady prowincjalnej.
3 maja 2022 r. objęła urząd Przełożonej prowincjalnej w Prowincji Wrocławskiej Zgromadzenia.