Nowy Zarząd Konferencji WPŻZZ

Przełożone wyższe wspólnot zakonnych obradujące w Warszawie na 135 Zebraniu Plenarnym Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, wybrały dziś, 26 kwietnia 2017, Zarząd Konferencji na lata 2017-2020. Przewodniczącą nowej Konsulty pozostała m. Maksymilla Pliszka, przełożona generalna Sióstr Służebniczek Dębickich. Wice przewodniczącą jest s. Benigna Kania, przełożona prowincjalna Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. W skład Konsulty weszły ponadto: m. Petra Kowalczyk, przełożona generalna Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, m. Radosława Podgórska, przełożona generalna Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, m. Barbara Latocha, przełożona generalna Sług Jezusa, m. Antonina Kasjaniuk przełożona generalna Sióstr Opatrzności Bożej, s. Dolores Zok, przełożona prowincjalna Sióstr Służebnic Ducha Świętego, m. Teresa Maciuszek, przełożona generalna Sióstr Albertynek.   sj