O. Stanisław Jaromi OFMConv, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu /REFA/, z prowincji krakowskiej Zakonu Franciszkanów został laureatem Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce w czwartek 25 lutego o godz. 16.00 w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Za KEP

KOMUNIKAT

Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, w czasie posiedzenia w Łowiczu, w rezydencji ks. bp. Alojzego Orszulika, honorowego przewodniczącego Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego – postanowiono jednogłośnie przyznać nagrodę za rok 2015

o. dr. Stanisławowi Jaromi OFMConv, Przewodniczącemu Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu /REFA/, z prowincji krakowskiej Zakonu Franciszkanów.

Kapituła postanowiła docenić Jego długoletnie i konsekwentne zaangażowanie w edukację ekologiczną oraz w budowę wspólnoty mieszkańców wsi i miast z Polski i Europy angażujących się jako chrześcijanie w rozwiązywanie problemów, które stwarza kryzys ekologiczny.

Stowarzyszenie REFA, którym Laureat kieruje, chce być głosem ekologów w strukturach Kościoła katolickiego oraz chrześcijańskim głosem wśród ekologów.

O. Stanisław Jaromi zasługuje na uznanie jako znawca i propagator nauczania Ojca św. Franciszka zawartego w encyklice ekologicznej „Laudato si”.

Kapituła wysoko oceniła postawę i ideę, którą Laureat głosi, że ochrona naturalnych bogactw i różnorodność terenów wiejskich oraz troska o bezpieczeństwo żywieniowe kraju jest kluczowym zadaniem dla Polski, bowiem „polska wieś jest wyjątkowa”. Jest to zgodne z nauczaniem Patrona nagrody, długoletniego Krajowego Duszpasterza Rolników, ks. bp. Romana Andrzejewskiego.

Nagroda za 2015 r. została przyznana po raz dwunasty. Otrzymują ja osoby wybitnie zasłużone dla spraw wsi i rolnictwa w Polsce, rozwoju cywilizacyjnego i kulturalnego oraz edukacji.

Otrzymali ja: prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria Radomska, ks. kard. Józef Glemp Prymas Polski, ks. prał. Bogusław Bijak, dr Maria Stolzman, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, ks. bp Alojzy Orszulik, Roman Kluska, Josef Rottenaicher /Niemcy/, ks. abp Józef Michalik, prof. Alojzy Szymański.

Nagrodę ustanowiła w 2004 r. Fundacja „Solidarna Wieś”. Wręczenie Nagrody będzie miało miejsce w lutym 2016 r., w sali obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Sławomir Siwek
Przewodniczący Rady Fundacji „Solidarna Wieś”

Warszawa-Łowicz 7 listopada 2015 r.