W Częstochowie odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne dla sióstr zakonnych z wielu zgromadzeń w Polsce oraz spoza jej granic. Jako Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacjitowarzyszył im do niedzieli w wielkopostnych ćwiczeniach duchowych opartych na słuchaniu i rozważaniu Słowa Bożego, dzieleniu się wiarą i przeżywaniu radości bycia razem. Jednym z wieczorów był czasem zatrzymania się nad tajemnicą powołania i powrotu do momentu powołania.

Miłość Boga uprzedza wybór powołania i to doświadczenie pozwala nam odpowiedzieć miłością na miłość Boga. W kolejnym dniu, w łączności z Kościołem wezwanym przez pp. Franciszka do celebracji sakramentu Miłosierdzia, przeżywaliśmy spowiedź oraz pielgrzymkę do Bramy Miłosierdzia.