OTRZYMALIŚMY W DARZE DUCHA ŚWIĘTEGO – Młode wino, nowe bukłaki

Pod takim hasłem, w dniach 29 kwietnia – 1 maja 2018 roku, w Krzydlinie Małej k. Wołowa, w Centrum Spotkań i Dialogu, z inicjatywy Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego i Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów odbyło się XV Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego.

Patronat honorowy objął J.E. Bp prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF, Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP, i wieloletni organizator tego dzieła.

Przygotowaniem Sympozjum i prowadzeniem zajął się o. Aleksander Bober CMF – dyrektor Instytutu Życia Konsekrowanego we Wrocławiu, przy pomocy kleryków z Seminarium Misjonarzy Klaretynów we Wrocławiu.

W Sympozjum uczestniczyło ok. 80 osób, reprezentujących 22 zgromadzenia zakonne, świeckie Instytuty oraz indywidualne formy życia konsekrowanego (dziewice, wdowy, pustelnice).

Zaproszeni Prelegenci z różnych środowisk naukowych w Polsce, pochylali się nad wielogłosową refleksją zaproponowaną przez Papieża Franciszka: Radujcie sięRozeznawajcieKontemplujcie i Głoście. Dzięki pogłębionej refleksji każdy uczestnik sympozjum mógł wejść w kontemplacyjny wymiar swojej egzystencji, by z nową mocą odkryć tę prawdę, że „przechowujemy dobro, które nas humanizuje, pomaga prowadzić nowe życie”. Można było odczuć z mocą, że dając świadectwo radości życia, można sprostać nowym wyzwaniom. Wcześniej trzeba je rozeznawać, aby podążać z ewangeliczną odwagą w pielgrzymce wymagającej czujności, poszukując oblicza Boga, iść śladami Chrystusa, być uległymi Duchowi Świętemu, aby żyć miłością przez wzgląd na Królestwo Boże.

A co z „Młodym winem, w nowych bukłakach”?

Podczas popołudniowych konwersatoriów, uczestnicy sympozjum mogli uczyć się ewangelicznego rozeznawania: Jak w świetle Ducha, rozpoznać Boże wezwanie i wyjść z własnej wygody? Jak zdobyć się na odwagę, „by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii”. Konwersatoria, które odbywały się grupach były zwieńczane panelem dyskusyjnym.

Ważny podczas sympozjum jest także wymiar modlitewny, duchowy. Wspólna modlitwa Liturgią Godzin, Eucharystia jako centrum naszego spotkania oraz wieczorne nabożeństwa. Podczas jednego z nich dziękowaliśmy Bogu za dar chrztu św., a także za dar powołania i konsekracji zakonnej. Po wyznaniu wiary każdy mógł zanurzyć rękę w wodzie święconej i – żegnając się – wypowiedzieć swoje chrzcielne imię, na pamiątkę tego sakramentu. Następnie odbyło się odnowienie aktu profesji zakonnej.

Program sympozjum był niezwykle bogaty. Sprzyjała piękna pogoda, która mobilizowała do codziennych spacerów i kontemplacji natury. Piękny klimat relacji ludzkich, jaki się wytworzył między uczestnikami sympozjum zaprasza do udziału tych, którzy jeszcze na takim sympozjum nie byli. Za rok będzie kolejna szansa w dniach od 30 kwietnia do 3 maja 2019 roku.

Dziękuję za tegoroczne spotkanie i zapraszam na następne w przyszłym roku.

o. Aleksander Bober CMF

Za klaretyni.pl