Papież u św. Marty: tylko Jezus bramą w wieczność i na co dzień

Kto słucha głosu Jezusa i idzie za Nim, nigdy nie zbłądzi – mówił Franciszek na Mszy w kaplicy swej watykańskiej rezydencji. W homilii odniósł się do tego, co Jezus mówi o sobie jako Dobrym Pasterzu i jedynej bramie. W tym kontekście ostrzegł też przed wróżkami i jasnowidzami, którzy sprowadzają nas na błędne drogi. To właśnie do nich zastosował słowa Jezusa, w których mówi On, że „kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, jest złodziejem i rozbójnikiem”.

Papież zaznaczył, że Jezus posługiwał się prostymi obrazami, które każdy mógł zrozumieć. Wszyscy bowiem orientowali się, jak wygląda życie pasterza i wiedzieli, że do zagrody można wejść jedynie przez bramę.

„W taki jasny sposób przemawia Pan. Nie można wejść do życia wiecznego inaczej, jak tylko przez bramę, czyli przez Jezusa. On jest bramą naszego życia i to nie tylko wiecznego, ale również naszego życia codziennego. Kiedy na przykład podejmuję jakąś decyzję, to czynię to w imię Jezusa, przez bramę Jezusa, a może postępuję – by użyć prostego języka – jak przemytnik? Nie można wejść inaczej, jak tylko przez bramę, którą jest Jezus” – powiedział Papież.

 

Franiczek zauważył, że Jezus mówi też o drodze. Pasterz zna swoje owce i wyprowadza je na zewnątrz. Idzie na przedzie, a one idą za nim. Droga życia, droga każdego dnia polega właśnie na tym, by iść za Jezusem. Nie warto błądzić. On idzie na przedzie i wskazuje nam drogę.

„Kto idzie za Jezusem, nie błądzi! «Ależ Ojcze – powie ktoś – przecież wszystko jest tak złożone. Tak często nie jest dla mnie jasne, jak postąpić. Polecono mi pewnego jasnowidza i poszedłem do niego. Poszedłem do wróżki, która wróżyła z kart…». Jeśli robisz takie rzeczy, to nie idziesz za Jezusem! Idziesz za kimś innym, kto wskazuje ci inne drogi, prowadzące gdzieindziej. To Jezus na przedzie wskazuje nam drogę. Nikt inny nie może tego zrobić. Jezus nas ostrzegał: «Przyjdą inni, którzy powiedzą, że droga Mesjasza jest tu czy tam. Nie słuchajcie tego. Nie słuchajcie ich. Drogą jestem Ja!». Jezus jest bramą i drogą. Jeśli idziemy za Nim, nie zbłądzimy” – powiedział Franciszek.

 

W końcu Papież wspomniał też o głosie Jezusa, bo, jak mówi Ewangelia, owce rozpoznają głos Dobrego Pasterza. Jak jednak można rozpoznać głos Jezusa i bronić się przed głosem tych, którzy niszczą i oszukują?

„Dam ci prostą wskazówkę. Głos Jezusa znajdziesz w Błogosławieństwach. Ten, kto uczy cię drogi sprzecznej z Błogosławieństwami, wchodzi przez okno; to nie Jezus! Po drugie: Czy znasz głos Jezusa? Możesz go poznać, kiedy mówi nam o dziełach miłosierdzia. Na przykład w 25 rozdziale Ewangelii św. Mateusza. Jeśli ktoś mówi ci to, co Jezus tam mówi, jest to głos Jezusa. A po trzecie, głos Jezusa możesz rozpoznać po tym, że cię uczy mówić: «Ojcze», czyli że cię uczy modlić się Ojcze nasz” – powiedział Papież.

 

Za Radio Watykańskie