Krakowscy urzędnicy opublikowali raport o stanie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Dokument, który został przygotowany przez Zespół Zadaniowy ds. Współpracy z Komitetem Organizacyjnym ŚDM, opisuje stan na dzień 31 marca br. Magistrat będzie zdawać relacje ze stanu przygotowań co miesiąc.

Według danych Komitetu Organizacyjnego ŚDM w systemie rejestracyjnym udział zgłosiło ponad 3 tys. grup ze 157 krajów świata. Największe grupy zarejestrowane wg krajów pochodzenia to: Włochy (83 tys.), Francja (40 tys.) i Hiszpania (32 tys.). Przeszło 58 tys. osób zarejestrowało się w grupach międzynarodowych.

W różnych punktach programu ŚDM może uczestniczyć łącznie od 1,5-2 mln osób. Najwięcej w wydarzeniach kulminacyjnych czyli czuwaniu modlitewnym i mszy św. z udziałem papieża Franciszka w Brzegach k. Wieliczki.

W związku z dużą liczbą pielgrzymów w Krakowie wyznaczone zostaną miejsca całkowicie wyłączone z ruchu i przeznaczone tylko dla pieszych, pojazdów ratowniczych oraz obsługi technicznej.

Przewiduje się przyjazd do Krakowa około 25 000 prywatnych samochodów i około 10 000 autokarów. Z tego około 5,5 tys. parkować będzie w Krakowie, a pozostałe poza granicami administracyjnymi Miasta Krakowa. Duża rzesza osób wybierze podróż samolotem, pociągiem, rowerem, lub pieszo. Punktem kulminacyjnym przyjazdu pielgrzymów do Krakowa będą dni 30-31 lipca. W dniach poprzedzających główne uroczystości od 26 lipca do 29 lipca liczba uczestników będzie systematycznie wzrastać do liczby około 1 mln.

Na terenie miasta Krakowa zorganizowanych będzie także cykl katechez – spotkań o charakterze religijnym, głównie w obiektach sakralnych, ok. 260 lokalizacji. Będą to także miejsca wzmożonego ruchu pieszych i zwiększonego zapotrzebowania na niektóre usługi komunalne. Na program ŚDM składają się ponadto spotkania o charakterze kulturalnym, w tym koncerty i przedstawienia. Zasadnicza część tych wydarzeń przygotowana jest przez organizatora w ramach „Festiwalu Młodych”.

Z raportu wynika, że do 30 kwietnia dopuszczone do ruchu ma być połączenie węzła Rybitwy z Campusem Misericordiae w Brzegach k. Wieliczki. Obecnie trwa budowa m.in. kładki pieszej łączącej Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, połączenie ul. Księcia Józefa z południową autostradową obwodnicą Krakowa, rozbudowa ul. Wrobela oraz remonty nawierzchni 15 ulic, którymi będą poruszać się piesi.

„W Krakowie komunikacja publiczna przewozi w ciągu godziny około 41,6 tysiąca osób (uśrednione dane za dzień roboczy). Po uwzględnieniu wydajności infrastruktury transportowej i przewidywanym zwiększeniu ilości taboru, oraz częstotliwości kursów pojazdów komunikacji zbiorowej możliwe jest uzyskanie poziomu 57 tysięcy osób na godzinę” – wynika z raportu. Krakowskie MPK na ŚDM dysponować będzie 288 pociągami tramwajowymi, w normalnym dniu roboczym do ruchu kierowanych jest około 220 pociągów tramwajowych, oraz około 623 autobusami, których ilość w normalnym dniu roboczym wynosi około 504.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu do końca maja br. opracuje siatkę połączeń i linie specjalne do obsługi mieszkańców i uczestników uroczystości. Do 10 lipca 2016 roku przygotuje rozkłady jazdy połączeń komunikacji publicznej.

Jak wynika z raportu, zgodnie z aktualnymi prognozami Komitetu Organizacyjnego ŚDM, m.in. we współpracy z miastem przewiduje się następujące liczby uczestników uroczystości nocujących na terenie Miasta Krakowa: noclegi u osób prywatnych – ok 60 tys. osób, pola namiotowe organizowane przez KO ŚDM – ok. 9 300 osób, hotele, domy zakonne i u rodzin – przyjaciół – 120 tys. osób, placówki oświatowe Gminy Miejskiej Kraków – około 60 tys. osób.

Gmina zadeklarowała Komitetowi Organizacyjnemu ŚDM przekazanie terenów przeznaczonych pod pola namiotowe. Celem zabezpieczenia ewentualnego zwiększonego zapotrzebowania na ten cel Miasto wytypowało dodatkowych 15 terenów, na których możliwe będzie zakwaterowanie około 185 tys. osób.

Do dyspozycji są także pomieszczenia w 182 placówkach oświatowych na terenie Krakowa z przeznaczeniem na miejsca noclegowe dla pielgrzymów. Przekazanie tych placówek umożliwi stworzenie około 60 tys. miejsc noclegowych.

Ponadto przewiduje się organizację tzw. „pól gastronomicznych” – miejsc w których różne podmioty (w tym gospodarcze) organizować będą wyżywienie dla uczestników ŚDM.

Biorąc po uwagę bezpieczeństwo mieszkańców oraz pielgrzymów, władze miasta zdecydowały o rozbudowie istniejącego systemu monitoringu wizyjnego. Przed ŚDM do użytku zostanie oddany podsystem monitoringu umożliwiający nadzór wizyjny nad głównymi ciągami komunikacji pieszej i kołowej oraz w pobliżu miejsc głównych uroczystości. W trakcie wydarzenia w mieście mają działać 242 kamery oraz ok. 3 tys. kamer w środkach transportu publicznego.

W okresie od czerwca do końca lipca br. publikowane będą przez Biuro Prasowe UMK ogłoszenia i komunikaty o tematyce bezpośrednio odnoszącej się do ŚDM z ukierunkowaniem na informowanie o ważnych dla mieszkańców Krakowa zdarzeniach.

Biuro Prasowe współpracuje również przy tworzeniu infolinii ŚDM. Do 30 czerwca przygotowana i wdrożona zostanie aplikacja Kraków w różnych wersjach językowych (polska, angielska) przygotowana do pracy w systemie iOS i Android. Aplikacja ta umożliwia oprócz nawigacji do określonych punktów na terenie Miasta (w tym planowania własnej trasy zwiedzania) uzyskanie informacji o obiektach znajdujących się w najbliższej okolicy (np. muzea, stacje KMK bike, automaty biletowe). Aplikacja ta dostępna będzie także w trybie offline.

Miasto przygotowuje materiały promocyjne dedykowane turyście religijnemu, przewodniki i broszury w różnych językach. Podejmowane są liczne działania dotyczące organizacji wydarzeń kulturalnych oraz działania promujące Kraków. Za KAI