Skład Sekretariatu

Sekretarka Generalna
M. Jolanta OLECH|
urszulanka SJK
tel. 22 530 48 81
e-mail: jolursz@wa.home.pl

Zastępczyni Sekretarki Generalnej

Krescencja HUK
służebniczka BDNP (dębicka)
tel. 22 53 04 875
e-mail: s.krescencja@zakony-zenskie.pl

Pracownicy Sekretariatu

Krystyna CHMIEL
służebniczka NMP NP (starowiejska)
tel. 22 530 48 79
e-mail: s.krystyna@zakony-zenskie.pl

Adres Sekretariatu

Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 6,
01-015 Warszawa
tel./fax /022/838-78-02;
e-mail: kwpzzz@episkopat.pl

 

Zadania sekretariatu

  • służy do koordynowania, pomocy i wykonywania zadań Konferencji i pracuje dla jej właściwego funkcjonowania. Sekretariat działa pod kierunkiem przewodniczącej Konsulty;
  • w skład Sekretariatu wchodzą sekretarka generalna Konferencji, jej zastępczyni i inne osoby zatrudnione w Sekretariacie stosownie do jego potrzeb;
  • sekretarka generalna i jej zastępczyni są mianowane przez Konsultę na okres trzech lat. Ich mandat może być ponawiany;
  • inni członkowie Sekretariatu są zatrudniani przez sekretarkę generalną za zgodą Konsulty. Sekretarka generalna określi zakres ich pracy;
  • sekretarka generalna i jej zastępczyni biorą udział w obradach Zebrania Plenarnego i w zebraniach Konsulty bez prawa do głosowania. Inni członkowie Sekretariatu mogą być zapraszani stosownie do potrzeb i otrzymanych zadań;
  • szczegółowe zadania sekretarki generalnej i Sekretariatu są określone w regulaminie zatwierdzonym przez Konsultę.

Ze statutu art. 17

.