Komisja Prawno-Administracyjnej przy Konferencji WPŻZZ zorganizowała spotkanie Sióstr Ekonomek, które odbywa się w Warszawie, w siedzibie Caritas Polska, ul. Okopowa 55. W programie przewidziane jest omówienie zasad współpracy zgromadzeń z instytucjami kościelnymi, zmian w przepisach prawnych, zagadnień dotyczących podatków, planu zagospodarowania przestrzennego, przypomnienie Instrukcji dotyczącej osobowości prawnej. Wystąpią też przedstawiciele kancelarii prawnej na temat reprezentacji kościelnych osób prawnych w obrocie prawnym (kto może reprezentować, jakie dokumenty, zaświadczenia, zgoda rady itp.). W spotkaniu uczestniczy ok. 130 Sióstr Ekonomek. foto