Spotkania Sióstr Ekonomek – 27-28 października 2009 r.

Komisja Administarcyjno-Prawna przy Konsulcie WPŻZZ organizuje spotkanie Sióstr Ekonomek zgromadzeń zakonnych czynnych, które odbędzie się w Warszawie, w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym, ul. Dewajtis 3 (dawne Seminarium Duchowne), w dniach 27-28 października 2009 r. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00, a zakończy – na drugi dzień ok. 15.00.


W programie przewidziano m.in. następujące tematy: zakładanie stowarzyszeń i fundacji, niektóre zagadnienia prawa pracy i ubezpieczeń, prowadzenie Księgi Obiektu Budowlanego.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu i skorzystania z noclegu w Domu Rekolekcyjnym. Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu i noclegu na adres e-mail Sekretariatu: kwpzzz@zz.opoka.org.pl do końca września.

W związku z planowanym spotkaniem uprzejmie prosimy o jak najszybsze nadesłanie do Sekretariatu Konsulty pocztą elektroniczną ewentualnych zagadnień i problemów, które zdaniem Siostry powinny być omówione podczas spotkania. Będziemy bardzo wdzięczne za wszelkie sugestie i propozycje.

PROGRAM

szkolenia dla Sióstr Ekonomek Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Warszawa, 27-28 października 2009 r.

Dom Rekolekcyjno-Formacyjny, ul. Dewajtis 3


27 października – wtorek

10.00-11.00 Podstawowe zagadnienia dotyczące zakładania stowarzyszeń i fundacji

mec. Witold Kosarewicz

11.00-11.30 Przerwa na kawę

11.30-13.00 Stowarzyszenia i fundacje c.d.

13.00-14.00 O b i a d

14.00-14.30 Ochrona danych osobowych

minister Michał Serzycki, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

14.30-15.30 Przegląd budynku i Książka Obiektu Budowlanego

– Grzegorz Łopata, apl. rad.

15.30-16.00 Przerwa na kawę

16.00-17.00 Przegląd budynku c.d.

17.00-18.00 Ubezpieczenia osób duchownych pełniących posługę w krajach Unii Europejskiej

– Anna Siwiecka, Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Osób Migrujących ZUS

18.00-18.30 K o l a c j a

19.00 Msza św.

 

28 października – środa
7.00-8.00 Msza św.

8.00-8.30 Ś n i a d a n i e

8.45-10.00 Podstawowe zagadnienia prawa pracy oraz zasady bhp

Jacek Szczot, ekspert komisji sejmowych ds. nowelizacji Kodeksu pracy

Roman Giedrojć, inspektor pracy

10.00-10.30 Przerwa na kawę

10.30-12.00 Podstawowe zagadnienia prawa pracy c.d.

12.00-13.00 Informacje o ujednoliceniu nazewnictwa w zgromadzeniach

– s. Krystyna Chmiel

13.00-13.30 O b i a d

13.30 Wybrane zagadnienia dotyczące podatków, działalności gospodarczej, odpowiedzi na pytania

– członkinie Komisji Administracyjno-Prawnej

15.00 Podsumowanie spotkania