Tagi Wiadomości z tagiem "Orędzie na Wielki Post"

Tag: Orędzie na Wielki Post

Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2020: „W imię Chrystusa prosimy:...

Do pojednania się z Bogiem, rozważania Tajemnicy Paschalnej i nawrócenia się na otwarty i szczery dialog z Bogiem zachęcił Ojciec Święty w orędziu na...

Papieskie orędzie na Wielki Post 2018

O poście, jałmużnie i modlitwie jako środkach walki z zakłamaniami naszych czasów wskazał papież w swoim tegorocznym orędziu na Wielki Post. Jego hasłem są...