Trwa drugi turnus szkolenia nowo mianowanych Przełożonych lokalnych

Trwa drugi turnus szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych. Obydwa turnusy 20-24.I; 10-14.II 2020 r. zostały zorganizowane przez Komisję Formacji Permanentnej przy Konferencji WPŻZZ, w Domu Rekolekcyjnym XX Pallotynów w Otwocku. W obydwu spotkaniach wzięło udział 130 sióstr z 30 zgromadzeń. Tematyka spotkań obejmuje, jak co roku, różne aspekty dotyczące osoby przełożonej i jej posługi: aspekt teologiczny, psychologiczny i prawny (prawo kanoniczne i cywilne). Prelegentkami są siostry zakonne kompetentne w/w dziedzinach jak również z dużym doświadczeniem i wiedzą.