W Watykanie obradowała Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich

Ochrona małoletnich musi stopniowo stać się częścią życia Kościoła na całym świecie – wynika to z komunikatu z zakończonego 15 września XI zgromadzenia plenarnego Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich.

Jeszcze przed rozpoczęciem obrad członkowie komisji odbyli spotkania mające na celu budowę relacji z innymi instytucjami Stolicy Apostolskiej, aby „ułatwić pracę na rzecz ochrony małoletnich na wszystkich szczeblach wewnątrz Kościoła”.

Jak zwykle na początku zgromadzenia wysłuchano świadectwa jednej z ofiar – tym razem z Brazylii – która została wykorzystana zarówno przez osobę duchowną, jak i przez członka rodziny. Następnie omówiono prace trzech grup roboczych: ds. dialogu z ofiarami, ds. edukacji i formacji oraz ds. wytycznych i norm ochrony.

Praca z ofiarami odbywa się „poprzez serię strategii służących tworzeniu platform dzięki którym Kościół może wysłuchać ich głosów i włączyć je w swoje życie i misję”. Pilotażowe programy tego typu pod nazwą Survivors Advisory Panel działają już na trzech kontynentach, wkrótce będzie wprowadzony na czwartym. To poprzez te programy można zapewnić ofiarom leczenie i zaoferować pojednanie.

Komisja stale proponuje formację w dziedzinie ochrony małoletnich w różnych miejscach świata, odpowiadając na zaproszenia konferencji biskupich, poszczególnych diecezji, instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego, kościelnych ruchów i stowarzyszeń. Przygotowuje również dyskusje ekspertów.

W pracy nad wytycznymi i normami ws. ochrony małoletnich komisja podjęła różne inicjatywy, m.in. stałe doskonalenie narzędzi sprawdzających przypadki wykorzystywania, a także – idąc za najnowszą legislacją papieską – zajęła się pojęciem „bezbronnego dorosłego”.

Komisję utworzył w 2014 r. papież Franciszek, aby doradzała mu w sprawach dotyczących zaangażowania Stolicy Apostolskiej w ochronę dzieci i młodzieży oraz opieki duszpasterskiej nad ofiarami wykorzystywania. Chodzi zwłaszcza o śledzenie na bieżąco programów ochrony małoletnich, o formułowanie propozycji nowych inicjatyw, we współpracy z biskupami, episkopatami i wyższymi przełożonymi zakonnymi. Do jej kompetencji nie należy natomiast rozpatrywanie i karanie sprawców konkretnych przypadków wykorzystywania, co jest domeną Kongregacji Nauki Wiary. Komisją kieruje kard. Sean O’Malley z Bostonu, a jej sekretarzem jest prał. Robert Oliver, również z USA. Wśród 15 członków komisji jest Polka, Hanna Suchocka.

Za: deon.pl