Zajęcia dla najmłodszych dzieci zorganizują siostry zakonne w parafiach

Zajęcia dla najmłodszych dzieci zorganizują zakonnice w parafiach – poinformowała KAI s. Maksymilla Pliszka, służebniczka dębicka. Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszanej między Biskupami i Wyższymi Przełożonymi Zgromadzeń Zakonnych, przedstawiła dziś biskupom, zgromadzonym na 373. obradach KEP stan prac, dotyczących nowej instrukcji, wypracowywanej z Komisją, dotyczącej współpracy między zgromadzeniami zakonnymi a parafiami.

Drugim bardzo ważnym tematem wystąpienia s. Pliszki była katecheza dzieci w wieku przedszkolnym, szczególnie najmłodszych, które w przedszkolach nie są objęte katechizacją. Ten brak jest widoczny, dlatego członkinie zgromadzeń żeńskich gotowe są podjąć katechizację najmłodszych dzieci w swoich domach zakonnych.

Siostry otrzymały już odpowiedź z Komisji Wychowania Katolickiego KEP jak takie zajęcia dla najmłodszych dzieci przeprowadzać, jak ma wyglądać współpraca między parafią a siostrami zakonnymi, gdyż ta posługa będzie się odbywać na terenie parafii.

Siostra Pliszka stwierdziła, że zgromadzenia żeńskie widzą ogromną konieczność podjęcia takich działań, gdyż dzieci, które jeszcze nie uczęszczają w przedszkolu na katechezę, bądź jeszcze jej nie mają, pozbawione są treści religijnych. Z drugiej strony rodzice bardzo potrzebują i poszukują takiego wsparcia wychowawczego, zwracają się więc z prośbą o organizację takich zajęć.
Zgromadzenia żeńskie otrzymały oficjalną zgodę, by w ich domach zakonnych podjąć katechezę dla najmłodszych. Każde zgromadzenie i każdy dom zakonny, które chce realizować tego typu zadania i ma także możliwości personalne, na pewno będzie chciało organizować zajęcia dla najmłodszych.

Zadaniem Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Życia Konsekrowanego jest podejmowanie wspólnej refleksji nad zadaniami, związanymi z ewangelizacją, ustalanie działań między kapłanami w parafiach oraz na poziomie diecezji.

Copyright © by aw/kai