Zakończyło się zebranie plenarne wyższych przełożonych zgromadzeń żeńskich

Zjawisko pentekostalizacji w Kościele, kwestie związane z pracą egzorcystów, nadzieje i wyzwania życia konsekrowanego na dziś oraz bieżące sprawy, którymi żyje Kościół w Polsce – takie m.in. tematy pojawiły się na zebraniu plenarnym wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, które zakończyło się dziś w Warszawie. Trzydniowe spotkanie odbywało się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem abp. Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Obradom przewodniczyła matka Maksymilla Pliszka, służebniczka BDNP, przewodnicząca Konferencji.

Pierwszego dnia obrad, 9 kwietnia, siostry spotkały się z bp. Arturem Mizińskim, sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski, który przedstawił aktualne sprawy Kościoła w Polsce. Drugiego dnia siostry wysłuchały bp. Andrzeja Czai, przewodniczącego Komisji Nauki Wiary KEP, który mówił o zjawisku pentekostalizacji w Kościele i pewnych problemach wynikających z bardzo dużego zróżnicowania grup i propozycji oraz o sprawach związanych z egzorcyzmami. Konferencjom bp. Czai towarzyszyła ożywiona dyskusja.

W ramach tzw. informacji bieżących przedstawiono plany formacyjne 10 istniejących przy Konferencji komisji. Natomiast sekretarka generalna s. Jolanta Olech przedstawiła wyniki przeprowadzonej w ostatnim czasie wśród zgromadzeń zakonnych żeńskich kwerendy odnoszącej się do wprowadzenia norm i procedur ochrony nieletnich, jako wypełnienia polecenia wydanego przez Ojca Świętego w odniesieniu do ochrony nieletnich w instytucjach kościelnych.

Z kwerendy wynika, że większość zgromadzeń zakonnych żeńskich opracowała i wprowadziła w życie takie normy, także w odniesieniu do prowadzonych przez nie dzieł. Przeszkoliła osoby odpowiedzialne za ochronę nieletnich, jak również personel świecki pracujący w dziełach. W kwerendzie siostry zgłosiły jeden przypadek molestowania (sprawcą był pracownik świecki). W jednym przypadku zostało zgłoszone nieprawdziwe oskarżenie wobec siostry pracującej w domu opieki. Sąd siostrę uniewinnił.

– Problem wykorzystywania seksualnego nieletnich w Kościele wywołał w nas wszystkich ogromny ból, smutek i pragnienie, by położyć temu kres. Wspólnym przekonaniem nas, jako sióstr zakonnych, jest z całą pewnością to, że przede wszystkim muszą zostać dostrzeżone ofiary. Muszą też otrzymać pomoc. Ta trudna sytuacja jest wezwaniem do modlitwy za nas wszystkich, za cały Kościół, który musi iść prawdziwą drogą oczyszczenia i zadośćuczynienia. – Jestem pełna ufności – podkreśla s. Olech.

W ostatnim dniu obrad Mszy św. w Sanktuarium św. Faustyny przewodniczył bp Artur Miziński a homilię wygłosił bp Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji KEP ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Po Eucharystii siostry wysłuchały referatu bp. Kicińskiego o nadziejach i wyzwaniach życia konsekrowanego dziś oraz wystąpienia ks. Piotra Kroczka, Kościelnego Inspektora Danych Osobowych na temat ochrony danych osobowych w zgromadzeniach zakonnych.

Za KAI