Zebranie Plenarne UCESM – Sassone (Włochy) – 8-14 grudnia 1997

Zebranie Plenarne UCESM
Sassone (Włochy)
8-14 grudnia 1997

Tegoroczne zebranie miało miejsce w Sassone (koło Rzymu), w dniach 8-14 grudnia. Zebrania zwykle mają dwie części:

1/ refleksja wokół jakiegoś tematu wiodącego (w tym roku „Czynić sprawiedliwość”);

2/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły okres.

W tym roku ponadto wprowadzono pewne zmiany do statutu umożliwiające powołanie stałego sekretariatu. W zebraniach uczestniczą z urzędu przewodniczący i sekretarze Konferencji krajowych.

W tym roku naszą Konferencję reprezentowała przewodnicząca Konsulty KWPŻZZ m. Jolanta Olech.

Z zebrania tegorocznego załączamy dwa dokumenty: List Ojca Świętego skierowany do uczestników i Dokument końcowy (o czynieniu sprawiedliwości).