ŻYCZENIA PRZEWODNICZĄCEJ KWPŻZZ

Bóg dzieli z człowiekiem wspólny los na ziemi w najdrobniejszych szczegółach jego życia. Ponieważ Bóg jest tak nieskończenie wielki, dlatego może stać się mały… Może stać się nam bliski, krewny, maleńki jak dziecko… Jest nadzieja, że Bóg się troszczy o nas, że świat zostanie uzdrowiony i ON wszystko odnowi. (Kardynał Stefan Wyszyński )

            Boże Narodzenie 2020

Niech nadzieja obecności maleńkiej Dzieciny – żywego Boga w stajenkach naszej codzienności, wniesie do naszych serc wiele radości i odwagi.

Modlimy się o tę świętą obecność Bożej Miłości w naszych wspólnotach, rodzinach, domach a szczególnie w sercach, które są najpiękniejszą stajenką Bożego Narodzenia i miejscem Jego troski i uzdrawiania.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021.

                                             Z darem miłości i wdzięczności

                                                                                 /-/ s. Dolores, Dorota Zok

                                                                                przewodnicząca KWPŻZZ