Odbyła się sesja formacyjna w Częstochowie

W dniach 21-23 września 2021 w Częstochowie miała miejsce sesja formacyjna dla sióstr posługujących w domach zakonnych i instytucjach kościelnych. Wzięło w niej udział 85 uczestniczek z 25 zgromadzeń.

Tematyka spotkania wpisana była – jak corocznie – w nurt programu duszpasterskiego w Polsce i upływała pod hasłem „Wielka Tajemnica Wiary”. Prelegentami sesji byli: ks. bp Jacek Kiciński , przewodniczący Komisji Życia Konsekrowanego przy KEP, ks. Kazimierz Stasiak SAC i s. Joanna Moś RSCJ.  Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Następnie, po konferencji wprowadzającej w istotę modlitwy, z akcentem położonym na modlitwę adoracyjną, siostry trwały wspólnie na modlitwie. Kolejny blok tematów poświęcony był Maryi – Niewieście  Eucharystii. W następnej kolejności  podjęty był temat kobiecości konsekrowanej. Ostatni blok tematów, przedstawionych przez ks. bpa Jacka Kicińskiego, dotyczył Tajemnicy Eucharystii i jej przeżywania w naszych wspólnotach oraz aktualności z życia Kościoła.