147 Zebranie Plenarne KWPŻZZ

147 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych odbyło się w Częstochowie, w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym i było to zebranie wyborcze. Rozpoczęło się Mszą św. o godz. 13.30 w kościele seminaryjnym, którą celebrował i homilię wygłosił o. Tadeusz Florek OCD, prowincjał.

Po Mszy św., o godz. godz. 14.45 s. Dolores Zok poprowadziła w auli modlitwę na rozpoczęcie spotkania i przywitała nowe członkinie Konferencji. Następnie Siostry Honoratki zaprezentowały kandydatki na ołtarze ze swojego zgromadzenia. W dalszej kolejności konferencję nt. Wyzwania życia konsekrowanego dzisiaj w Polsce wygłosił o. Tadeusz Florek  OCD.

Po półgodzinnej przerwie p. Rafał Łączny z KAI zaprezentował aktualny Raport o stanie Kościoła w Polsce, którego egzemplarze wręczył wszystkim Przełożonym wyższym.

Następnie przewodnicząca Konferencji s. Dolores Zok wprowadziła uczestniczki spotkania w temat związany z wyborem nowej Konsulty, a konsultorki m. Dąbrówka Augustyn i m. Ewa Kaczmarek odczytały sprawozdanie z ostatniej kadencji Konsulty, które zostało przyjęte bez wniesienia poprawek.

Na zakończenie dzisiejszego spotkania m. Ewa Kaczmarek poinformowała Przełożone wyższe, że Komisja Historyczna działająca przy Konsulcie podjęła oficjalną współpracę z KUL-em, którą reguluje podpisana umowa. Podkreśliła przy tym, jak bardzo ważna jest historia zgromadzeń dla całej historii Kościoła i Polski. Odnowa Kościoła  szła zawsze przez życie zakonne. Poprosiła też, aby Przełożone wyższe wyznaczyły siostrę do pisania historii swojego zgromadzenia i pokazywania tego, co jest pozytywne w życiu zakonnym. Przy tej okazji podziękowała Przełożonej generalnej Sióstr Sercanek za zgodę, aby s. Jadwiga Kupczewska przejęła funkcję przewodniczącej Komisji Historycznej po śp. m. Agacie Mirek.

Drugi dzień Zebrania Plenarnego rozpoczął się Mszą św. o godz. 8.00 w kościele seminaryjnym, którą celebrował i homilię wygłosił o. Arnold Chrapkowski, generał Paulinów. Po przejściu na aulę i modlitwie wstępnej s. Dolores Zok oddała głos sekretarce s. Krescencji Huk, która pod nieobecność m. Jolanty Olech, sekretarki generalnej, rozpoczęła wybory Konsulty. W czasie zliczania głosów Członkinie Konferencji omawiały bieżące sprawy zgromadzeń i Kościoła w Polsce.

Po przerwie obiadowej odbyło się drugie głosowanie. Po nim konferencję nt. Ludzie konsekrowani apostołami nadziei i przyjaźni wygłosił o. Łukasz Wiśniewski OP, prowincjał.

O godz. 17.00 zakończono wybory konsultorek i przewodniczącej, a Członkinie Konferencji powitały nowy Zarząd, w skład którego weszły:

     1. m. Ewa Kaczmarek – przewodnicząca, przełożona generalna Sióstr Misjonarek                                                                           Chrystusa Króla dla Polonii
     2. Dąbrówka Augustyn – wiceprzewodnicząca, przełożona generalna Sióstr                                                                                           Służebniczek Śląskich
     3. s. Teresa Maciuszek, przełożona generalna Sióstr Albertynek
     4. m. Natanaela Dziubata, przełożona generalna Sióstr Boromeuszek Trzebnickich
     5. m. Marcelina Kuśmierz,przełożona generalna Sióstr Benedyktynek Misjonarek
     6. m. Brygida Olędzka, przełożona generalna Sióstr Loretanek
     7. m. Beata Mazur, przełożona generalna Sióstr Urszulanek SJK
     8. s. Rut Koprucha, przełożona prowincjalna Sióstr de Notre Dame

Nowo wybrana przewodnicząca Konferencji m. Ewa Kaczmarek zwróciła się ze słowami podziękowania do ustępującej przewodniczącej s. Dolores Zok oraz konsultorek – m. Maksymilli Pliszka i m. Barbary Latocha, wyrażając im serdeczne podziękowanie i wyrazy uznania za dotychczasowe ofiarne zaangażowanie i pracę na rzecz Konferencji.

Wspólną modlitwą dziękczynną zakończono 147 Zebranie Plenarne Konferencji WPŻZZ.

s. Krescencja Huk, sekretarka