Zapowiedź – 135 Zebranie Plenarne – Maryjność w życiu żeńskich zgromadzeń zakonnych

Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, w dniach 25-27 kwietnia b.r., odbędzie w Warszawie swoje 135 Zebranie Plenarne. Hasłem przewodnim Zebrania jest: 100-lecie Objawień fatimskich. Maryjność w życiu żeńskich zgromadzeń zakonnych (konferencje i praca w grupach).

Zebranie to będzie miało przede wszystkim charakter sprawozdawczo – wyborczy. Obecna Konsulta, na zakończenie swego trzyletniego mandatu złoży sprawozdanie ze swej działalności, z wydarzeń i spraw, którymi zajmowała się  w tym okresie. Podobne sprawozdania złożą też przewodniczące dziewięciu Komisji istniejącej przy Konferencji. Następnym punktem spotkania będą wybory zarządu (Konsulty) na lata 2017-2020. Zgodnie ze Statutem Konferencji, do Konsulty mogą być wybrane przełożone wyższe, to jest prowincjalne i generalne zgromadzeń reprezentujących różne charyzmaty duchowe i apostolskie.

Zebranie rozpocznie się   25 kwietnia Mszą św. celebrowaną przez J. E. Ks. Abpa Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Będzie to pierwsze spotkanie tego gremium z Księdzem Nuncjuszem po objęciu przez niego tej funkcji.   Zebranie zakończy w dniu 27 kwietnia Mszą św. koncelebrowaną przez Księży Biskupów Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego KEP i Jacka Kicińskiego, nowo wybranego Przewodniczącego Komisji KEP ds. Życia Konsekrowanego. Następnie Ks. Bp A. Miziński zapozna Siostry z bieżącymi sprawami Kościoła w Polsce i Kościoła Powszechnego. Ks. Bp J. Kiciński spotka się z członkiniami Konferencji po raz pierwszy w takiej roli. Jest dobrze znany Siostrom, jako znawca teologii życie konsekrowanego, redaktor pisma Życie konsekrowane, inicjator  sympozjów na temat życia konsekrowanego.

Ponadto do programu należą bieżące informacje związane z działalnością Konferencji i Sekretariatu KWPŻZZ.

Warszawa, 20. 04.2017

 

[Do Konferencji WPŻZZ należą 152 osoby to jest: 145 członkiń i delegatek (61 przełożonych generalnych, 77 przełożonych prowincjalnych,  7 delegatek przełożonych wyższych zgromadzeń mających siedzibę władz poza Polską)   oraz 7 obserwatorek (uczestniczących w pracach Konferencji, choć nie spełniają kryteriów przynależności  jako członkinie do Konferencji).  Konferencja reprezentuje  105  instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia konsekrowanego w Polsce, mających ponad 18 tysięcy sióstr, pracujących w 2218 domach  rozmieszczonych we wszystkich diecezjach w Polsce i ok. 2065 pracujących na misjach  i w innych krajach i kontynentach.]