8-14 Luty 2010 – Zebranie Plenarne Unii Europejskich Konferencji Przełożonych Wyższych (UCESM)

Zgromadzenie Generalne UCESM

Delegaci 37 Konferencji Życia Konsekrowanego, będących członkami UCESM (Unii Konferencji Europejskich Przełożonych Wyższych) z 25 krajów europejskich wzięli udział w 14 Zgromadzeniu Generalnym Unii Konferencji Europejskich Przełożonych Wyższych, która odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Zgromadzenie Plenarne trwało do 14 lutego.

Delegaci reprezentujący ok. 400.000 zakonnic i zakonników podejmowali refleksję nad tematem: „Życie zakonne w Europie: historie pełne nadziei, nadzieją dla historii”. Głównym konferencjonistą był o. José Cristo Rey García Paredes cmf, hiszpański klaretyn.

W Zgromadzeniu Generalnym wzięli udział reprezentanci: Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rady Konferencji Biskupów Europejskich, Komisji Episkopatów Unii Europejskiej, Unii Przełożonych Generalnych Instytutów Męskich, Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Instytutów Żeńskich, Konfederacji latyno-amerykańskiej Zakonników i Zakonnic, Światowej Konferencji Instytutów Świeckich, Rady Komisji Kapłańskich Europy, Europejskiego Forum Narodowych Komitetów Świeckich oraz SEV (Europejskiego Serwisu Powołań) i RENOVABIS (Akcji solidarności katolików niemieckich z Europą Środkową i Wschodnią).

W obradach wzięli udział reprezentanci wspólnot życia konsekrowanego m. in. z Łotwy, Bułgarii, Białorusi, Finlandii oraz Bośni-Hercegowiny.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni również: Kard. Stanisław Dziwisz metropolita krakowski, abp Józef Kowalczyk Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Stanisław Nowak metropolita częstochowski oraz bp Wacław Depo przewodniczący Komisji mieszanej Episkopat-Zakony.

Początki Unii Konferencji Europejskich Przełożonych Wyższych sięgają roku 1980, kiedy to podczas pierwszego Zgromadzenia Generalnego przełożonych i sekretarzy zgromadzeń zakonnych w Paryżu zdecydowali o powołaniu tej instytucji.

Unia Konferencji Europejskich Przełożonych Wyższych została powołana w Rzymie w 1981 r. podczas drugiego Zgromadzenia Generalnego przełożonych i sekretarzy zgromadzeń zakonnych. Statuty zostały zaaprobowane przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Watykanie, w 1983 r.

—> Więcej można znaleźć w linku współpraca międzynarodowa a następnie w UCESM