9 IX Odbyło się szkolenia z zakresu ubezpieczenia duchownych

Komisja administracyjno prawna przy Konferencji WPŻZZ zorganizowała w Warszawie w siedzibie Caritas Polska  szkolenie dla sióstr, które zajmują się sprawami ubezpieczenia duchownych.  Szkolenie przeprowadzili pracownicy I Oddziału ZUS w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział 93 siostry, było duże zainteresowanie tematyką, uczestniczki miały okazję do zadawania pytań i możliwość indywidualnych konsultacji. Zostały podjęte następujące tematy:

  • ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
  • zbiegi różnych tytułów ubezpieczenia
  • korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych
  • koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – oddelegowanie sióstr do posługi w krajach UE
  • zasiłki chorobowe po ustaniu zatrudnienia a ubezpieczenie osób duchownych
  • przyznawanie i obliczanie świadczeń emerytalno-rentowych polskich
  • przyznawanie i obliczanie świadczeń emerytalno-rentowych z uwzględnieniem pracy w innych krajach