Albertynki mają nową przełożoną generalną

Dnia 23.09.2016r. rozpoczęła się XVIII Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Hasło Kapituły brzmi:  ,,Misja albertynki – otwierać się i wychodzić na peryferie ludzkiego życia, dając świadectwo o Bożym Miłosierdziu”. Kapituła rozpoczęła się dniem skupienia, który poprowadził o. Henryk Ciskowski OFM cap. 24.09 rozpoczęła się sesja sprawozdawcza a następnie sesja wyborcza podczas której siostry wybrały nowy Zarząd Generalny Zgromadzenia:

S. Teresa Maciuszek – Przełożona Generalna
S. Katarzyna Habrat – Wikaria Generalna
S. Beata Hajko – II Radna Generalna
S. Maria Kaźmierczak – III Radna Generalna
S. Konsilia Zawadka – IV Radna Generalna

Obrady Kapituły przewidziane sa do 07 października

Za www.Albertynki