Biskupi ws. weryfikacji materii Eucharystii

Zdjęcie ilustracyjne: Mazur/ BPKEP

O potrzebie weryfikacji produkcji, przechowywania oraz sprzedawania chleba i wina, przeznaczonych jako materia do sprawowania Eucharystii przypomniał podczas 378. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Poinformował też biskupów o pierwszym spotkaniu powołanego do tego celu Zespołu ds. weryfikacji materii Eucharystii, które miało miejsce 28 lutego w Warszawie.

Zespół ds. weryfikacji materii Eucharystii jest odpowiedzią na sugestię zawartą w liście Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 15 czerwca 2017 roku. Dotyczy ona powołania właściwej instytucji i powierzenia jej lub istniejącemu już podmiotowi, odpowiedzialności za konieczną weryfikację produkcji, przechowywania oraz sprzedawania chleba i wina, przeznaczonych jako materia do sprawowania Eucharystii.

Zespół ds. weryfikacji materii Eucharystii powołał przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów bp Adam Bałabuch 4 grudnia 2017 roku. Trzyosobowy Zespół tworzą: ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki (Włocławek), ks. dr Jakub Dębiec (Gniezno) i ks. dr Bartłomiej Matczak (Olsztyn).

>>Dekret powołujący Zespół

Pierwsze spotkanie Zespołu było poświęcone przede wszystkim sprawom organizacyjnym. Dotyczyło zarówno formy pracy samego Zespołu, jak również określenia procedur, które miałyby obowiązywać osoby trudniące się produkcją i dystrybucją wina oraz chleba do sprawowania Eucharystii.

W polskim Kościele obowiązują Wytyczne w sprawie materii Eucharystii, które Konferencja Episkopatu Polski przyjęła mocą uchwały z 7 października 2015 roku. Dostępne są one na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski oraz Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

>>Tekst Wytycznych ws. materii Eucharystii

xJD/ KKBiDS/ BPKEP

Zobacz też:
>>List okólny do biskupów nt. chleba i wina do sprawowania Eucharystii
>>Strona internetowa Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
>>Wykaz win do sprawowania Eucharystii

Zdjęcie ilustracyjne: Mazur/ BPKEP

Za BP KEP