„Blaski i cienie wieku średniego”

W dniach 11 –13 marca 2016 r. w Centrum Caritas Polska, w Warszawie odbywa się sesja dla sióstr w wieku średnim pt.: „Blaski i cienie wieku średniego”. Z całej Polski, z różnych zgromadzeń zakonnych, zebrało się 80 sióstr, by przemyśleć sprawy związane z półmetkiem życia. W tematykę sesji wprowadziła s. Aleksandra Huf SSpS. Natomiast s. Janina Nisiewicz rscj, psycholog podejmie temat od strony psychologicznej. Rozumienie siebie, poznanie siebie pomaga do rozwoju całego bogactwa złożonego przez Boga w człowieku.

 

Zagrożeniami przełomu życia zajmie się dr Maria Golczyńska, psychiatra. Czas popołudniowy przeznaczony będzie na spojrzenie ze strony duchowej, w czym pomoże o. Krzysztof Ołdakowski SJ. Konferencje, adoracja a przede wszystkim spotkanie w sakramentach świętych jest drogą do dojrzałości i pełnego spotkania z Bogiem. Ostatni temat dotyczący duchowości kobiety konsekrowanej w połowie życia – omówi s. Anna Maria Pudełko AP, psychopedagog powołania. Jest to już trzecia edycja sesji i widać, ze zapotrzebowanie jest ciągle duże. Niech duchowy wzrost będzie na większą chwałę Boga i ku lepszej posłudze.