Matka Maksymilla Pliszka przesyła życzenia Bożonarodzeniowe

„Oto zwiastuję wam radość wielką,

która będzie udziałem całego narodu:

dziś w mieście Dawida

narodził się wam Zbawiciel,

którym jest Mesjasz, Pan.”

(Łk 2,10-11

 

Drogie i Kochane Matki wraz z Siostrami

Wsłuchując się w wezwanie tegorocznego
programu duszpasterskiego Idźcie i głoście…,

na zbliżające się Święta Narodzenia naszego Pana

pragnę życzyć, byśmy wszystkie usłyszały w sercu to wołanie:

Idźcie… do Betlejem, gdzie narodził się JEZUS,

nasz Zbawiciel i Oblubieniec.

Głoście… wszędzie, z radością i odwagą,

że Bóg jest między nami,

zamieszkał pośród nas, uniżył się, stał się Człowiekiem.

Głośmy, że ON jest Życiem, w NIM jest nowe życie.

W tej drodze do Betlejem prowadzi nas MARYJA,

Boża Rodzicielka, jak Gwiazda Betlejemska.

Ona jest pierwszą, która toruje drogę i towarzyszy nam
w dawaniu świadectwa miłości – jak wyraża to Papież Franciszek.

Życzę, razem z Siostrami z Konsulty i z Sekretariatu,  by całe nasze życie
i wszystkie wydarzenia nadchodzącego Roku Pańskiego 2017,

jak w życiu Maryi, były oświetlone niegasnącym światłem wiary

prowadzącym do tych, do których Bóg nas posyła ze swoją Miłością, która daje ŻYCIE.

Świątecznie pozdrawiamy i przez modlitwę łączymy się

w przeżywaniu głębi tajemnicy Bożego Narodzenia

M. Maksymilla Pliszka

Przewodnicząca KWPŻZZ

Dębica, na Boże Narodzenie 2016 r.