Deklarację UISG przeciw jakiejkolwiek formie nadużycia i przemocy

W dniu 23 listopada 2018 Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych w Rzymie opublikowała Deklarację UISG przeciw jakiejkolwiek formie nadużycia i przemocy.

 Oto jej treść:

Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych (UISG) , składająca się z 2000 przełożonych generalnych żeńskich Zgromadzeń zakonnych z całego świata, reprezentujących ponad 500.000 zakonnic, wyraża swój głęboki ból i oburzenie wobec serii nadużyć mających miejsce w Kościele i w dzisiejszych świecie.

Nadużycia w jakiejkolwiek formie – seksualnej, słownej, emocjonalnej, albo też niewłaściwie używanie władzy we wzajemnych relacjach – rani godność i zdrowy rozwój osoby, będącej  jego ofiarą.

Towarzyszymy kobietom i mężczyznom, którzy okazali odwagę denuncjując przypadki nadużycia władzy. Potępiamy zwolenników kultury milczenia i zmowy milczenia (omertà), którzy posługują się często pretekstem konieczności „chronienia” reputacji instytucji i definiują taką postawę jako „część swej kultury”. Popieramy odważne   zgłaszania nadużyć do władz cywilnych i karnych, zarówno gdy mają one miejsce wewnątrz zgromadzeń zakonnych jak i w parafiach albo diecezjach, czy też w jakiejkolwiek przestrzeni publicznej.

Zobowiązujemy się do współpracy z Kościołem i z władzami cywilnymi w pomaganiu ofiarom jakiejkolwiek formy nadużyć w uzdrawianiu ran przeszłości przez proces towarzyszenia i żądanie sprawiedliwości a także zaangażowanie w prewencję nadużyć poprzez współpracę w formacji i programy wychowawcze dla dzieci, kobiet i mężczyzn.  Pragniemy stworzyć sieć solidarności mającej na cele przeciwstawienie się tym nieludzkim sytuacjom i działanie na rzecz formowania nowego świata.