Aspekt biblijny we współczesnej katechezie

Sekcja Katechetyczna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich w Polsce organizuje dla Sióstr Katechetek w dniach 26 -27.01.2019 roku w Warszawie w szkole Sióstr Nazaretanek przy ul. Czerniakowskiej 137, dwudniową sesję naukowo-katechetyczną (według załączonego programu). sesja kat. 2019 Warszawa prog.
Adres spotkania: Liceum Sióstr Nazaretanek, ul. Czerniakowska 137, Warszawa
Noclegi we własnym zakresie (kto ma problem z noclegiem w Warszawie, to informujemy, że kilkanaście osób mogą przyjąć Wspólnoty Jerozolimskie, ul. Łazienkowska 14, tel. 513 812 043)

Zgłoszenia kierujemy na załączonym druku do 10 stycznia 2019 roku na adres:
sekcjakatechetyczna@gmail.com
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Będą wydawane zaświadczenia o udziale w sesji.
Opłata 100 zł