Konsekrowani na drodze synodalnej: ubogacenie swoim charyzmatem

Na odpowiedzialność osób konsekrowanych za przygotowanie i przebieg najbliższego Synodu Biskupów wskazuje abp José Rodríguez Carballo. Zachęcając konsekrowanych do jak najbardziej aktywnego włączenia się w drogę synodalną, podkreśla bogactwo, jakim może się na niej stać dzielenie się własnym charyzmatem.

Przed rozpoczynającym się w październiku synodem sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wysłał list do konsekrowanych na całym świecie, w którym przypomina, że rozpoczynający się proces synodalny jest wspólną drogą, na której każdy może się czegoś nauczyć. „Jest to czas słuchania tego, co Duch Święty ma do powiedzenia Kościołowi i czego Bóg chce od nas w trzecim tysiącleciu” – pisze abp Rodríguez Carballo wskazując, że wymaga to wspólnego działania wszystkich, którzy zaangażowani są w misję Kościoła.

„Niech nikt nie czuje się wykluczony z tej kościelnej drogi” – pisze watykański hierarcha wskazując, że każda forma życia konsekrowanego może coś wnieść w Synod Biskupów. Wymienia zarówno zgromadzenia zakonne, czynne i kontemplacyjne, instytuty świeckie, eremitów, konsekrowane dziewice, jak i przedstawicieli nowych form życia apostolskiego. Abp Rodríguez Carballo zachęca do odważnego i twórczego włączania się konsekrowanych w drogę synodalną, na każdym z jej etapów. Swój list kończy przypomnieniem: „aby Kościół synodalny nie pozostał jedynie mirażem, ale stał się możliwym do zrealizowania marzeniem, trzeba wspólnie marzyć, wspólnie modlić się i wspólnie działać”.

Decyzją papieża Franciszka zmienia się formuła Synodu Biskupów, który nie będzie już jednorazowym wydarzeniem, tylko procesem podzielonym na trzy etapy: lokalny, kontynentalny i powszechny w Watykanie. Proces synodalny zostanie zainicjowany oficjalnie przez papieża w Rzymie 9 i 10 października oraz 17 października w Kościołach lokalnych.

Beata Zajączkowska/vaticannews.va / Watykan
KAI