Dobra strona internetowa

Oficjalna strona (www.kskrzysztofgrzywocz.pl) poświęcona postaci zaginionego ks. Krzysztofa Grzywocza ma służyć formacji duchowej i intelektualnej osób, które z niej korzystają. Aby zrealizować to zadanie utworzono platformę, na której nieustannie gromadzony jest depozyt, który pozostawił Kościołowi opolski kapłan. Zasoby strony są ogromne i przybywa ich (dosłownie) z każdym tygodniem. Z punktu widzenia osób konsekrowanych jest tu dostępnych sporo treści, które ks. Grzywocz wprost głosił do naszego środowiska (np.: rekolekcje lub konferencje dla sióstr urszulanek 2013 r., franciszkanek 2009 r., nazaretanek 2016 r., karmelitanek 2015 r.) lub w miejscach, za które jesteśmy odpowiedzialni, przykładem mogą być duszpasterstwa akademickie (np. dominikanie 2008 r.), nasze szkoły (np. prezentki 2014 r.), seminaria duchowne (np. WSD Elbląg 2011 r.), klasztory (benedyktyni 2016 r.), domy rekolekcyjne (pallotyni 2015 r.). Na stronie znajdziemy również materiały związane z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie oraz liczne publikacje zamieszczane na łamach czytanych przez nas kwartalników/miesięczników „Życie Duchowe”, „Pastores”, „W drodze”. Inną, ważną grupę – z uniwersalnym adresatem – będzie wyznaczał zbiór publikacji poświęconych zagadaniem nie tylko z zakresu życia duchowego, ale również z obszaru psychologii i szeroko rozumianej formacji człowieka (np. zaganianie uczuć, depresja, sny, przyjaźń, sztuka słuchania).

Warto zaznaczyć, że wszystkie publikacje (tekstowe, audio i wideo) dostępne są bezpłatnie; same artykuły zamieszczono w formacie pdf i html. Równolegle do strony dzieło jest prowadzone również za pomocą mediów społecznościowych (TT https://twitter.com/ksGrzywocz, FB https://www.facebook.com/ksKrzysztofGrzywocz/) oraz rozwija własny kanał YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCHa-wTlQdb4GdpCg1w-T5Bg/

Można powiedzieć, że przedsięwzięcie, które trwa trzeci rok, wpisuje się w kontynuację nietypowego duszpasterstwa ks. Krzysztofa, który choć sam, w swojej posłudze, nigdy nie prowadził parafii, ale jego duchowe towarzyszenie wielu osobom oraz oddziaływanie poprzez często prowadzone sesje, rekolekcje i drukowane słowo, tworzyły i nadal budują nieformalną – jakże liczną – wspólnotę parafialną. Dziś stałych odbiorców FF jest przeszło 3,5 tys., strona ma około 500 tys. odwiedzin i ponad 70 tys. użytkowników – wielu z nich to kapłani i osoby konsekrowane.

Przedsięwzięciu patronuje biskup opolski ks. prof. Andrzej Czaja, osobą koordynującą jest dr Ryszard Paluch.

Dziękuję za zainteresowanie

S. Dolores Dorota Zok SSpS

___________________________

Ks. dr Krzysztof GRZYWOCZ ur. 1962 r. – kapłan Diecezji Opolskiej (prezbiterat 1989 r.), doktor teologii duchowości, ceniony rekolekcjonista, autor wielu publikacji z zakresu duchowości i psychologii, wieloletni ojciec duchowny WSD Opole, kierownik duchowny kapłanów, egzorcysta, terapeuta, pracownik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, taternik. Patron pięknych spotkań, nauczyciel więzi, piewca teologii spotkania. Zaginął 17 VIII 2017 r. w Alpach Lepontyńskich w okolicy szczytu Bortelhorn, na granicy między Szwajcarią i Włochami.

Celem naszego projektu jest gromadzenie i archiwizowanie bogatego depozytu, jaki Kościołowi lokalnemu i powszechnemu pozostawił opolski duchowny. Strona www.kskrzysztofgrzywocz.pl, za pomocą nowoczesnych środków społecznego przekazu, ma promować jego nauczanie, być miejscem formacji i – podług myśli bliskiej ks. Grzywoczowi – służyć spotkaniu zarówno ludzi uczestniczących w budowie projektu, jak również jego odbiorców.
Wszystkie treści zawarte na stronie są dostępne  bezpłatnie. Projekt istnieje trzy lata i jest stale modernizowany. Jesteśmy także obecni na   TThttps://twitter.com/ksGrzywocz FB:     https://www.facebook.com/ksKrzysztofGrzywocz/
Strona jest dziełem Diecezji Opolskiej i funkcjonuje pod oficjalnym patronatem  ks. bp prof. Andrzeja Czai (zob. dekret: http://www.kskrzysztofgrzywocz.pl/images/dekret.jpg).

W ramach naszej działalności, do tej pory, opublikowaliśmy:

audiobook ” Błogosławił. Łamał. Rozdawał
książkę – zbiór wspomnień ” Człowiek spotkania
oraz – w II rocznicę zaginięcia – wybór myśli:
Spotkał. Spojrzał. Słuchał
Koordynatorem dzieła jest dr Ryszard PALUCH (509 987 382).