Gdyby nie Roszkowa Wola, nie byłoby Sióstr Nazaretanek

„Gdyby nie Roszkowa Wola, gdyby nie dom rodzinny Siedliskich, nie byłoby dziś Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, nie byłoby dobra niesionego przez wszystkich, którzy żyją charyzmatem Nazaretu,” powiedziała Przełożona Prowincjalna s. Wiesława Hyzińska w czasie uroczystości odpustowych w Roszkowej Woli – miejscu urodzenia Założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Listopad był bogaty w dni związane z Franciszką Siedliską – błogosławioną Marią od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, założycielką nazaretanek. W tym roku przypada 180. rocznica urodzin Błogosławionej (12 XI 1842) oraz 120. rocznica Jej śmierci (21 XI 1902).

W związku z liturgicznym wspomnieniem Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, siostry nazaretanki uczestniczyły w uroczystościach odpustowych w Roszkowej Woli (koło Nowego Miasta Nad Pilicą) – w kościele zbudowanym na ziemiach, gdzie wychowywała się ich święta Matka Założycielka.

Siostra Wiesława Hyzińska podkreśliła, że Franciszka Siedliska przez całe swoje życie z wdzięcznością wspominała i pamiętała, skąd pochodzi, bo tam – na ziemi mazowieckiej – rodziła się i rozwijała Jej wiara, Jej powołanie. Tam rodził się Nazaret. I choć już niewiele pozostało śladów po życiu Siedliskich, to błogosławiona Franciszka jest nadal żywa – bo żyje w swoich siostrach nazaretankach i rodakach.

Na zakończenie uroczystości Przełożona Prowincjalna Sióstr Nazaretanek zwróciła się do mieszkańców Roszkowej Woli i Żdżar, by podziękować im za troskę o dziedzictwo i spuściznę swojej Świętej Sąsiadki.

Franciszka Siedliska (błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza) 1842-1902, urodziła się na Mazowszu w rodzinie zamożnej i zajmującej wysoką pozycję społeczną w dziewiętnastowiecznej Polsce. Już w młodym wieku pragnęła głębokiego życia duchowego. Przez lata poszukiwała instytutu zakonnego, do którego mogłaby wstąpić. W końcu odczytała Boże zaproszenie do utworzenia nowego zgromadzenia. I Niedziela Adwentu 1875 roku jest przyjmowana jako data powstania Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. 23 kwietnia 1989 roku została beatyfikowana. Obecnie około 1100 sióstr ożywionych duchem swej Założycielki, który jest ich inspiracją i motywacją, pracuje w 14 krajach.