II DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO – 2 luty 1998 – relacje z obchodów

Rzym

1 lutego br. – We Włoszech obchodzono już po raz dwudziesty Dzień dla Życia pod hasłem Komunikować życie.

Z tej okazji Papież Jan Paweł II podczas modlitwy Anioł Pański do wiernych zebranych na Placu św. Piotra skierował słowo, a w nim między innymi, na temat osób konsekrowanych, powiedział:

„W wymiarze duchowym, istotnymi „komunikatorami życia” są, ze względu na swe specyficzne powołanie, osoby konsekrowane: zakonnicy, zakonnice, osoby świeckie żyjące życiem konsekrowanym. Z radością pragnę podkreślić, że jutro, w święto Ofiarowania Pańskiego, będziemy obchodzić drugi Dzień Życia Konsekrowanego, dzień który ustanowiłem w roku ubiegłym, aby zwrócić uwagę wiernych na to powołanie, powołanie istotne dla życia Kościoła i dobra społeczeństwa.

Życie konsekrowane wypływa z działania Ducha Świętego i rozlewa się w Kościele niczym rzeka, która nawadnia ludzkość wiarą, nadzieją i miłością, przedłużając w świecie świadectwo Chrystusa ubogiego, czystego i posłusznego. Jest to świadectwo również poświadczane wylewaniem krwi, przelaniem krwi. Dzisiaj rano otrzymałem wiadomość, że wczoraj wieczorem w Kigali, w Rwandzie, przed kościołem Najświętszej Rodziny został zamordowany misjonarz Zakonu Braci Mniejszych, ojciec Kurić, Chorwat. To kolejna ofiara, która dołącza się do wielu misjonarzy, którzy poświęcili własne życie z miłości dla Chrystusa w służbie ludu afrykańskiego.

Najdrożsi Bracia i Siostry, upraszajmy Maryję, która przyjęła i zrodziła w ciele Słowo życia, aby wspierała wysiłek tych, którzy angażują się, by bronić człowieka, i głosić Ewangelię na ziemi afrykańskiej. Niech Maryja wspiera zaangażowanie tych wszystkich, którzy angażują się w obronie człowieka zwłaszcza wtedy, gdy jest bezbronny, marginalizowany, odrzucany. U Przenajświętszej Dziewicy, która jest wzorem życia poświęconego Bogu i braciom, wypraszajmy, aby towarzyszyła w drodze osobom i Instytutom Życia Konsekrowanego, aby umiały odpowiadać z coraz większą dyspozycyjnością na wezwanie Pana, w wierności pierwotnemu charyzmatowi i najgłębszym potrzebom ludzi.”

Warszawa

2 lutego – Prymas Polski kard. Józef Glemp odprawił Mszę św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Eucharystię koncelebrowali m.in. prowincjał pallotynów ks. Czesław Parzyszek i prowincjał dominikanów o. Maciej Zięba.

Konsekracja jest wezwaniem do dawania świadectwa i służby – powiedział ks. Prymas. Dzień ten obchodzony jest jako Dzień Życia Konsekrowanego. Wskazując na biednych, bezrobotnych, uzależnionych i tych, „którzy zgubili miłość” kard. Glemp stwierdził, że ich sytuacja stanowi „wielkie wezwanie ewangelizacyjne”.

Podkreślił, że nowa ewangelizacja jest Dobrą Nowiną, która ma być głoszona przez wszystkich słowem i czynem. Nasza pokora, skromność i postawa wybaczenia to Ewangelia, to Dobra Nowina dla bardzo wielu ludzi, którzy zagubili nadzieję i w których zanikła wiara – powiedział kaznodzieja.

„Wszechmogący, Wieczny Boże, w Trójcy Świętej Jedyny…w łączności ze wszystkimi osobami konsekrowanymi w Kościele wobec naszego Arcypasterza odnawiamy złożone Tobie przyrzeczenia i śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa” – to fragment formuły odnowienia ślubów, którą złożyły osoby zakonne.

Poznań

2 lutego – Kilkaset zakonnic i zakonników wzięło udział w bazylice archikatedralnej w Poznaniu w diecezjalnych obchodach Dnia Życia Konsekrowanego. Uroczystej Mszy św. przewodniczył metropolita poznański abp Juliusz Paetz.

Arcybiskup wyraził uznanie dla osób stanu zakonnego, który – jak przypomniał – „jest najdoskonalszym naśladowaniem Chrystusa”. „Współczesny człowiek, zapatrzony w doczesność, na zakonnika czy na zakonnicę patrzy jak na istotę egzotyczną. Nie do pojęcia jest dla wielu, że można żyć nie dla siebie, ale dla Boga (…), że można być szczęśliwym, wyrzekłszy się wszystkiego: prestiżu w świecie, powodzenia w interesach, używania życia, a nawet posiadania rodziny” – mówił metropolita.

Dziękując osobom zakonnym za ich „niezliczone dzieła spełniane w najróżniejszych sferach życia społecznego”, abp Paetz podkreślił, że już „samo wypełnianie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa jest świadectwem o randze najwyższej”. Zaapelował do zebranych w katedrze, aby umieli zawsze bronić „własnej tożsamości i drogi wskazanej przez Boga”.

Zdaniem abp. Paetza, podstawową misją osób zakonnych we współczesnym świecie jest „stać wysoko, a więc blisko Boga, ponad nizinami ludzkich losów, jakże często skomplikowanych i nieszczęśliwych i świecić wszystkim, którzy odczuwają potrzebę jasności, światła i optymizmu”.

Ponadto arcybiskup, w liście do zakonników i zakonnic archidiecezji poznańskiej, ogłoszonym z tej okazji, napisał m. in.:

„Winszuję Wam, Bracia i Siostry, którzy na wielkopolskiej ziemi współtworzycie zakony, zgromadzenia zakonne i instytucje świeckie, tego zaszczytnego wybrania, jakim jest powołanie do doskonałego naśladowania Chrystusa. (…) Wasza obecność w Kościele jest nie do zastąpienia”.

Hierarcha podziękował zakonnicom za ich pracę w parafiach, nauczanie religii i prowadzenie szkół średnich. Szczególne uznanie wyraził za prowadzenie przez siostry zakonne domów wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz domów samotnej matki, a także za opiekę nad osobami chorymi i samotnymi. Wspomniał również o ich zaangażowaniu w pracę misyjną na wszystkich kontynentach. (List odczytano w niedzielę we wszystkich świątyniach archidiecezji.)

W liczącej ponad półtora miliona wiernych archidiecezji poznańskiej istnieje obecnie 17 męskich i 37 żeńskich zakonów i zgromadzeń zakonnych, które liczą blisko 600 zakonników i 1400 sióstr zakonnych.

Częstochowa

2 lutego – na Jasnej Górze zgromadziły się osoby konsekrowane na Mszy św., której celebracji przewodniczył bp Antoni Długosz. W kazaniu nawiązał on do zbliżającego się Wielkiego Jubileusz 2000 roku i do obecnie przeżywanego roku Ducha Świętego. Ten Duch daje ludziom, tak jak Symeonowi i Annie w świątyni jerozolimskiej, rozeznanie znaków czasu. Człowiek żyjący w Duchu Świętym – mówił w kazaniu ks. biskup – zaczyna patrzeć na świat po Bożemu. Widzi w Chrystusie Światło, które oświeca każdego człowieka. Idąc za tym Światłem, osoby życia konsekrowanego są znakiem Chrystusa w świecie.

Podczas Eucharystii zebrani odnowili swoje przyrzeczenia i śluby rad ewangelicznych.

Opole

2 lutego – Do opolskiej katedry Świętego Krzyża przybyły siostry zakonne ze wszystkich zgromadzeń pracujących na terenie diecezji opolskiej, aby wspólnie modlić się w intencji Ojca Świętego oraz osób konsekrowanych. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Jan Bagiński.

W homilii bp Bagiński wskazał na św. Józefa jako wzór konsekwentnego realizowania powołania. „Ten milczący Święty – mówił biskup – swoim postępowaniem więcej nam powiedział, aniżeli najlepsi kaznodzieje. To, co przekazuje poprzez świadectwo swego życia jest dziś szczególnie aktualne. Dziś bowiem ludzie nie tyle słuchają słów, ile raczej patrzą na postępowanie. Słowa zaś szanują wówczas, gdy mają one pokrycie w uczynkach mówiącego”. Jako przykład bp Bagiński wymienił Matkę Teresę z Kalkuty i jej siostry, które nie wygłaszają wspaniałych kazań o miłości bliźniego, lecz przemawiają niezwykle przekonująco do współczesnych ludzi tym, co czynią roztaczając opiekę nad ubogimi i bezdomnymi. „Przemawiają mową milczenia i działania” – powiedział bp Bagiński i dodał, że to samo czynią setki i tysiące sióstr innych zgromadzeń w szpitalach, w zakładach dla dzieci upośledzonych, w domach starców, w szkołach i przedszkolach i w każdej innej pracy, jaką Opatrzność Boża im wyznaczyła.

Podczas Eucharystii siostry odnowiły śluby zakonne. Następnie o. Henryk Kałuża wygłosił konferencję na temat obecności Ducha Świętego w życiu osób konsekrowanych. Dzień modlitw sióstr zakonnych zakończono uroczystymi nieszporami ku czci Ducha Świętego.

Wrocław

2 lutego – W katedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu kard. Henryk Gulbinowicz przewodniczył uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w intencji osób konsekrowanych. W Eucharystii uczestniczył także bp Edward Janiak, bp Jan Tyrawa i bp Józef Pazdur, członkowie Wrocławskiej Kapituły Katedralnej, rektorzy, profesorowie i alumni miejscowych uczelni katolickich, przedstawiciele żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych z terenu całej archidiecezji.

Kardynał podziękował serdecznie zakonnikom za ich wkład w pracę archidiecezji: prowadzenie parafii, zakładów opiekuńczych, działalność oświatową i charytatywną.

Sosnowiec

2 lutego – Siostry zakonne i zakonnicy z diecezji sosnowieckiej uczestniczyli w specjalnej Mszy św. oraz odnowili swoje śluby zakonne.

Ks. Janusz Chwast, wikariusz biskupi, który przewodniczył Eucharystii podkreślił w kazaniu, że osoby zakonne powinny w sposób aktywny uczestniczyć w życiu Kościoła, a oczekiwanie na zbawienie nie może być bierne. Zwrócił uwagę, że Maryja oczekująca narodzin Jezusa poszła podzielić się tą radością ze św. Elżbietą.

Na terenie diecezji sosnowieckiej działa 13 zakonów żeńskich i 9 męskich. Pracuje w nich ok. 120 sióstr i 40 zakonników. Siostry najczęściej pracują w parafiach jako katechetki, zakrystianki, zaangażowane są także w pracę charytatywną. Zakonnicy prowadzą głównie duszpasterstwo parafialne.

[opr. na podstawie codziennego serwisu informacyjnego KAI i tygodnika Niedziela]