Warszawa, 21-23 kwietnia 1998

* Wiosenne Zebranie Plenarne Konferencji. Zebranie rozpoczęło się Mszą św., którą odprawił ks. bp Edward Samsel, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. S. Waltraud Schulte z Renovabis omówiła zasady korzystania z pomocy tej instytucji.

* W drugim dniu spotkania Mszę św. odprawił ks. Czesław Parzyszek, przewodniczący Konsulty Zakonów Męskich. S. Teresa Sułowska, USJK, ukazała postać śp. ks. abpa Bronisława Dąbrowskiego, podkreślając szczególnie jego wkład w rozwój zakonów w Polsce. Rolę osobowości przełożonej wyższej w procesie formacyjnym przedstawiły: w aspekcie teologicznym i duchowym – s. Margarita Sondej, urszulanka UR, w aspekcie psychologicznym – s. Aneta Kołodziejczyk, służebnica Ducha Świętego. Po południu przewodnicząca Konferencji WPŻZZ, m. Jolanta Olech omówiła propozycje zmian w Statutcie KWPŻZZ. Zmiany te zostały przyjęte przez Konferencję w drodze głosowania nad Statutem, które odbyło się w dniu następnym.

* Na zakończenie Zebrania w trzecim dniu Mszę św. odprawił ks. abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski