Zebranie Plenarne UISG – Rzym, 3-7 maja 1998

W dniach 3-7 maja, w Rzymie, odbyło się pod przewodnictwem m. G. Fragasso, ASC, Zebranie Plenarne Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych. W zebraniu uczestniczyło ponad 800 przełożonych ze wszystkich kontynentów, wśród nich kilka z Polski i niektóre przełożone generalne Polki rezydujące w Rzymie.

Przewodnicząca Unii przedstawiła na początku sprawozdanie z mijającego trzechlecia. Przypomniała niektóre inicjatywy podjęte przez Unię, wśród nich – Kongres Młodych (poświęcono mu również spotkanie panelowe). Podkreśliła dobrą współpracę z Kongregacją Instytutów Życia Konsekrowanego.

Wiele miejsca zarówno w sprawozdaniu, jak i w dyskusji zajęły zmiany w Statucie i reorganizacja Unii pod kątem tzw. konstelacji. Przedstawiono dwa referaty: dr E. Masini – „Zakonnice, budowniczymi alternatywnej przyszłości w drodze ku nowym solidarnościom” (interesująca analiza sytuacji ogólnej świata i potrzeb, na które zakony mogłyby odpowiedzieć) i s. Dolores Aleixandre, RSCJ „Żywa pamięć „gry paschalnej”; mistyka i zaangażowanie życia zakonnego dziś”.

W programie sporo miejsca zajęły komunikaty różnego typu, wśród nich o dokumencie „Nowe Powołania” (o. E. Hernandez, OAR) i o problemach kobiet imigrantek we Włoszech (przedstawicielka USMI). Jednym z gości Zebrania był Prefekt Kongregacji IŻK i SŻA, kard. E. Martinez Somalo i Sekretarz Kongregacji, bp Nesti.