Zebranie Unii – Rzym, 8-10 maja 1998

W dniach 8-10 maja odbyło się Zebranie Unii, w którym uczestniczyły członkinie zarządu i delegatki z poszczególnych krajów (z Polski: m. J. Stręciwilk i m. J. Olech).

Przewodnicząca m. G. Fragasso, ASC przedstawiła raport z działalności zarządu, oraz sprawozdanie finansowe. Dyskusja skupiła się wokół spraw statutowych i finansowych. Ze względu na wymagania prawa włoskiego związane z uzyskaniem osobowości prawnej trzeba było wprowadzić ponownie zmiany w Statucie Unii.

Ustalono ad experimentum liczbę i skład konstelacji. Na prośbę sióstr z Czech i Słowacji utworzono konstelację składającą się z: Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji i Serbii z możliwością przyłączenia również Ukrainy. Mamy prawo do 3 delegatek i odpowiedniej liczby zastępczyń.

Podczas Zebrania wybrano nowy zarząd Unii. Przewodniczącą Unii została wybrana s.Rita Burley (Anglia), konsultorkami: s.Irene Dabalus (Filipiny), s.Ilva Fornano (Włochy), s.M.Teresa Jasionowicz (Rzym), s.Patricia Stowers (Samoa), s.Liliane Tauvette (Kanada), s.M.Fabiola Velasquez (Kolumbia) i s.M.Bianca Jamar (Hiszpania).

M.Maria Teresa Jasionowicz, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (nazaretanki) jest Polką. Wychowała się w Anglii i tam wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. W Zgromadzeniu pełniła m.in. funkcję mistrzyni międzynarodowego nowicjatu w Rzymie, dyrektorki domu dla studentek we Francji, radnej generalnej. Zna kilka języków. Zgromadzenie liczy ponad 1700 członkiń i jest obecne w 14 krajach Europy, Azji, Afryki i Ameryki.