Warszawa, 6-8 października 1998 r.

Liturgii eucharystycznej przewodzili kolejno: Ks. abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce, ks. kardynał Józef Glemp, Prymas Polski i ks. bp Piotr Libera, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. Poruszone w czasie obrad tematy związane były z wydarzeniami i sprawami, którymi żyje Kościół powszechny i Kościół w Polsce:

* 20-lecie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. S. Teresa Sułowska USJK przedstawiła pewną syntezę tego szczególnego Pontyfikatu. Został przygotowany i wysłany list z życzeniami, podpisany przez obecne na obradach członkinie Konferencji i z załączonymi datami czuwania modlitewnego zakonnic w Polsce, obejmującego czas od 15 października 1998 do 15 czerwca 1999;

* przygotowania do Wielkiego Jubileuszu 2000. Prace Krajowego Komitetu przedstawił ks. Jan Drob, szef Sekretariatu Komitetu, a program ostatniego roku przygotowań, poświęcony Bogu Ojcu – ks. Roman Kempny z Komisji Duszpasterstwa;

* o sytuacji pastoralnej w Polsce, z uwzględnieniem miejsca i zadań zakonów, mówił Ksiądz Biskup Piotr Libera, Sekretarz Konferencji Episkopatu. Było to pierwsze spotkanie Konferencji z wybranym w maju br. Sekretarzem Generalnym. Natomiast o aktualnych sprawach, wydarzeniach i przygotowaniach (w tym do przewidywanej na 1999 rok pielgrzymki Jana Pawła II do Polski) mówił rzecznik prasowy Episkopatu, o. Adam Schulz TJ;

* kontynuacją wątku formacyjnego i tematem wiodącym Zebrania Plenarnego był problem przełożona jako ta, która wspomaga rozwój. S. prof. Józefa Zdybicka USJK przedstawiła koncepcję rozwoju człowieka w świetle antropologii chrześcijańskiej, teologii i duchowości (Rozwój, ale jaki?). W dyskusji panelowej kierowanej przez m. Angelikę Spychalską, felicjankę, udział wzięły przedstawicielki następujących zgromadzeń: Zmartwychwstanek, Pasterzanek, Sióstr Miłosierdzia (Szarytek), Salezjanek i Felicjanek. Na koniec, w czasie pracy w grupach, podzieliłyśmy się doświadczeniami i trudnościami;

* w ramach informacji głos zabrały przedstawicielki niektórych Komisji działających przy Konsulcie, Siostry z Sekretariatu a także ks. Krzysztof Wons, salwatorianin, który przedstawił program dwuletniej szkoły formacyjnej dla odpowiedzialnych za formację i kryteria naboru słuchaczek; s. Krystyna Chmiel omówiła niektóre problemy związane z reformą prawodawstwa w Polsce, szczególnie w części dotyczącej ubezpieczeń.