Watykańscy lekarze pozytywnie o domniemanym cudzie za sprawą matki Elżbiety Czackiej

Siostry franciszkanki służebnice krzyża poinformowały na Twitterze, że watykańska Komisja lekarzy, badająca domniemany cud za wstawiennictwem Sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej wyraziła pozytywną opinię.

“Lekarze pozytywnie wypowiedzieli się nad domniemanym cudem za wstawiennictwem Sługi Bożej Matki Czackiej! Teraz potrzeba jeszcze zatwierdzenia tegoż cudu przez komisję teologów konsultorów oraz komisję kardynałów i biskupów – aby Papież mógł wydać dekret beatyfikacyjny” – napisały siostry w komunikacie zamieszczonym na Twitterze. Jej proces beatyfikacyjny trwa od 1987 r. 9 października 2017 r. za zgodą papieża Franciszka Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych promulgowała dekret o heroiczności jej życia i cnót. Do beatyfikacji niezbędny jest jeszcze zatwierdzony przez Watykan cud za wstawiennictwem kandydatki na ołtarze. Obecna pozytywna opinia to pierwszy etap tego zatwierdzenia. Proces w sprawie domniemanego cudu za wstawiennictwem m. Elżbiety Czackiej zakończył się 5 czerwca 2018 r. i dokumentacja została przekazana do Watykanu, gdzie sprawa zanim zostanie przedstawiona Ojcu Świętemu, jest badana przez komisje lekarzy, teologów i kardynałów.

W intencji ogłoszenia Matki Elżbiety błogosławioną siostry franciszkanki Służebnice Krzyża organizują w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Laskach otwartą adorację Najświętszego Sakramentu.

Czcigodna Służebnica Boża m. Elżbieta Róża Czacka to założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W wieku 22 lat zupełnie straciła wzrok. Zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 roku w Laskach.

Za: www.archidiecezja.warszawa.pl