Liceum prowadzone przez nazaretanki jednym z najlepszych w Polsce

Prowadzone przez siostry nazaretanki Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej znalazło się w ścisłej czołówce tysiąca najlepszych liceów w Polsce w rankingu miesięcznika „Perspektywy”. Kielecka szkoła zwana potocznie „Nazaretem”, zajęła szóste miejsce w kraju, podnosząc swoje notowania aż o sześć pozycji w stosunku do roku ubiegłego.

W rankingu zostały uwzględnione licea ogólnokształcące, w których maturę w maju 2019 r. zdawało minimum 12. uczniów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu. Ich średnie wyniki z języka polskiego i matematyki nie mogły być niższe niż 0,75 średniej krajowej. Przy ocenianiu liceów brano pod uwagę trzy kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz z przedmiotów dodatkowych.

W „Nazarecie” uczniowie uczą się aktualnie w 10. klasach, liczących po 29 osób każda, pod opieką 43-osobowej kadry nauczycielskiej.

– Staramy się nie zmarnować potencjału, z jakim uczniowie do nas przychodzą – mówi wicedyrektor szkoły s. Dobromiła Mielnicka. – Rozmawiam z uczniami i pytałam ich niejednokrotnie, czym kierują się wybierając naszą szkołę. Z ich wypowiedzi wynika, że poza dobrą opinią szkoły, uczniowie liczą na indywidualne zaopiekowanie się nimi. Istotnie, nauczyciele nad każdym bardzo uważnie czuwają – wyjaśnia s. Mielnicka. Z jej obserwacji wynika, że uczniowie prawie w ogóle nie korzystają z korepetycji, poza nauką języków na wyższym poziomie, niż to przewiduje program.

W ocenianym w rankingu roku szkoła miała 6 laureatów i 14 finalistów w różnego rodzaju olimpiadach.

W rankingu „Perspektyw” na pierwszym miejscu znalazło się Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. W pierwszej setce szkół uplasowało się Niepubliczne LO im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W kolejnej są jeszcze trzy kieleckie szkoły średnie.

Za: KAI