14-16 września 2010 r. Dni skupienia dla Sióstr pracujących przy chorych

14-16 września 2010 r. Częstochowa Sala św. Józefa na Halach

Temat: „Bądźmy świadkami Miłości – służąc chorym wymagającym stałej opieki”

Wtorek 14 września 2010

13.30 Msza święta z homilią w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej

– ks. bp. prof. dr hab. Tadeusz Pikus

15.00 Powitanie i wprowadzenie w Dni Skupienia

– s. Cecylia Falkowska, Opiekunki KSM z ramienia Konsulty WPŻZZ

15.15 Konferencja – „Krzyż – znak największej Miłości”

– ks. bp. prof. dr hab. Tadeusz Pikus

17.00 „Opiekunka i pielęgniarka świadkiem miłosiernej miłości„

– s. Cecylia Falkowska, Opiekunki KSM z ramienia Konsulty WPŻZ

Czas na modlitwę indywidualną

21.00 Apel Jasnogórski

Środa 15 września 2010

8.00 Msza święta z homilią w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej

– ks. prof. UAM dr hab. Zbigniew Teinert

9.30 Konferencja I. „ Niektóre aspekty etyczne i prawne opieki długoterminowej w chorobie Alzheimera i innych zaburzeń wieku podeszłego. „

– ks. prof. UAM dr hab. Zbigniew Teinert

Przerwa

Dyskusja panelowa

12.00 Przerwa na obiad

14:00 Konferencja II Choroba Alzheimera – jej istota i model pomocy

Konferencja III „Funkcjonowanie Ośrodka Badawczo – Naukowo – Dydaktycznego Chorób Otępiennych Akademii Medycznej we Wrocławiu SP ZOZ w Ścinawie

– mgr Michał Hajtko dyrektor Ośrodka

16.00 Konferencja IV „Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera”

– Aneta Pękala – pielęgniarka. Ośrodka w Ścinawie

18.00 Zakończenie

Modlitwa indywidualna

21.00 Apel Jasnogórski

Czwartek 16 września 2010

8.00 Msza święta z homilią w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej

– ks. bp. dr Ireneusz Pękalski

9.30 Konferencja – Bądźmy świadkami Chrystusa Miłosiernego Samarytanina „

– ks. bp. dr Ireneusz Pękalski

11.00 Podsumowanie dni skupienia

– s. Cecylia Falkowska

komunikaty

– s. Beata Hajko