Kard. João Braz de Aviz gościem spotkania sióstr klauzurowych

Dziewiąte Zebranie Plenarne Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych trwa na Jasnej Górze w dniach 28-31 marca. Gościem spotkania we wtorek, 28 marca, był kard. João Braz de Aviz, prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

W ramach Konferencji siostry modliły się podczas Mszy św., odprawionej we wtorek przed Cudownym Obrazem Matki Bożej o godz. 13.30. Eucharystii przewodniczył kard. João Braz de Aviz.

Ks. kardynał podkreślił, że na Jasnej Górze jest po raz pierwszy. „Jasną Górę znam już od dawna i zrozumiałem, jak bardzo lud polski kocha Matkę Bożą, a jednak to jest pierwszy raz, kiedy tutaj przychodzę. Jestem bardzo zadowolony, tym bardziej, że to nie ja programowałem tą wizytę, ale zaprogramowały ją siostry kontemplacyjne, i dzięki nim przyjechałem do Maryi – podkreśla kard. João Braz de Aviz w rozmowie dla Radia Jasna Góra – Dzisiaj prosiłem Matkę Bożą, abym mógł pobłogosławić wszystkie siostry kontemplacyjne w Polsce, także i kontemplacyjnych mężczyzn z zakonów męskich, bo tutaj mieszkam u ojców paulinów”.

Kard. João Braz de Aviz gości w Polsce po raz trzeci: „Pierwszy raz przyjechałem do instytutów świeckich, a potem do zakonnych. A teraz dwa razy do sióstr życia kontemplacyjnego”.

Z jakim przesłaniem przybył do sióstr klauzurowych? „Po 66. latach mamy kolejny, nowy dokument napisany przez Ojca Świętego Franciszka dla sióstr kontemplacyjnych – wyjaśnia kardynał – To jest dokument, który, jak mi się wydaje, wzbudził wiele radości wśród wszystkich sióstr kontemplacyjnych w świecie. Dokument pt. 'Szukajcie oblicza Bożego’ to jest dokument, który ukazuje wielką miłość Ojca Świętego do życia kontemplacyjnego. To jest także dowód, jak bardzo Ojciec Święty kocha i ceni życie kontemplacyjne w dzisiejszym świecie, i dlatego jestem tutaj”.

„Zakony kontemplacyjne są cząstką zasadniczą, główną Kościoła – dodaje kard. Braz de Aviz – To jest ta cząstka sióstr, które zrozumiały jak Bóg jest wielki, jak kocha i trzeba mu wszystko oddać, i temu poświeciły czas, ciało i całe swoje życie”.

Myślą przewodnią spotkania sióstr zakonnych jest hasło roku duszpasterskiego w Polsce: „Idźcie i głoście”. Na Zebraniu Plenarnym obecna jest matka Weronika Sowulewska, przewodnicząca Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych. Spotkanie potrwa do piątku.

Zebrania Plenarne Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych odbywają się co trzy lata. Ich celem jest wspólne spojrzenie na to, jak wygląda życie kontemplacyjne we wspólnotach, jak rozwijają się zgromadzenia.

W Polsce działają 83 klasztory kontemplacyjne należące do Konferencji Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych oraz kilka klasztorów nienależących do konferencji. W 2016 roku przebywały łącznie w tych wspólnotach 1303 mniszki.

Za Jasna Góra