M. Dorota Baranowska nową przełożoną generalną Sióstr Służebniczek starowiejskich

Siostry ze Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, zebrane na XXV Kapitule Generalnej w Starej Wsi, w dniu 11 lipca 2022 r. wybrały nową przełożoną generalną. Została nią s. Dorota Baranowska, urodzona 1965 r. w Sidrze (diec. białostocka). Nowa Matka Generalna wstąpiła do Zgromadzenia w 1992 r. w USA, a na formację zakonną przyjechała do Polski. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Św. Józefa w Filadelfii. Do 2011 r. była nauczycielką, potem również mistrzynią juniorystek i postulantek w USA, radną prowincjalną. Od 2011 r. pełniła urząd przełożonej prowincjalnej prowincji amerykańskiej Zgromadzenia, w Cherry Hill koło Filadelfii.

W skład rady generalnej weszły: s. Maria Malinowska – I radna i wikaria, s. Maria Woszczyna – II radna, s. Małgorzata Syska – III radna, s. Ewa Mehal – IV radna.

Służebniczki starowiejskie – aktualnie największe żeńskie zgromadzenie zakonne w Polsce – mają swoje placówki w 11 krajach: 152 w Polsce, a także w Ukrainie, Mołdawii, Rosji, Niemczech, Włoszech, Zambii, Malawi, Tanzanii, RPA i w USA. Na różnych odcinkach siostry pełnią posługę w duchu charyzmatu Ojca Założyciela, bł. Edmunda Bojanowskiego.