M. Marcelina Kuśmierz przełożoną generalną Sióstr Benedyktynek na II kadencję

W dniu  4 lipca 2022 roku XVIII Kapituła Generalna dokonała wyboru przełożonej generalnej, jej rady oraz ekonomki generalnej. Przełożoną Generalną na drugą, sześcioletnią kadencję, została wybrana m. Marcelina Kuśmierz OSB. Wikarią generalną została s. Blanka Szymańska, radnymi generalnymi: s. Benedetta Górska, s. Krystiana Chojnacka, s. Anuarita Tutka. Funkcję ekonomki generalnej podejmie s. Klaudia Turczyńska.

Dziękujemy Zarządowi Generalnemu Zgromadzenia poprzedniej kadencji: wikarii s. Bożenie Łubiarz, asystentkom: s. Esterze Strus, s. Teresie Wolskiej i s. Antonii Kowalczyk oraz ekonomce generalnej m. Martynie Wysockiej za pełnioną z oddaniem sześcioletnią posługę dla dobra Zgromadzenia. Wszystkie te nasze Siostry polecamy Waszym modlitwom, aby wrażliwe na natchnienia Ducha Świętego podążały w życiu codziennym i posłudze za przewodem Ewangelii. Dziękujemy za modlitewne wsparcie i życzliwość.