Papież Franciszek mianował trzy kobiety do watykańskiej Dykasterii ds. Biskupów. Są to dwie siostry zakonne Raffaella Petrini i Yvonne Reungoat oraz Maria Lia Zervino, przewodnicząca Światowej Unii Katolickich Organizacji Kobiecych. Będą one miały m.in. wpływ na mianowanie nowych biskupów. Do tej pory członkami tej dykasterii byli kardynałowie, biskupi i księża.

Ta nominacją jest odpowiedzią na pragnienie Ojca Świętego, by dać kobietom więcej stanowisk najwyższego szczebla w Stolicy Apostolskiej. Papież mówił o tym w jednym ze swych wywiadów, przypominając, że nowa konstytucja o Kurii Rzymskiej, Praedicate Evangelium, która weszła w życie początkiem czerwca, przewiduje możliwość kierowania większością dykasterii watykańskich przez katolików świeckich.

Papież wspomniał, że w zeszłym roku po raz pierwszy mianował kobietę na stanowisko sekretarza generalnego (osoba numer dwa) w Gubernatoracie Państwa Watykańskiego. W ten sposób siostra Raffaella Petrini została najwyżej postawioną kobietą w najmniejszym państwie świata, a teraz będzie doradzać w Dykasterii ds. Biskupów. Druga z zakonnic jest Francuzką i wieloletnią przełożoną generalną Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, czyli salezjanek, mocno zaangażowaną w pracę w Afryce. Z kolei Maria Lia Zervino pochodzi z Argentyny. Od lat pracuje na rzecz praw kobiet i ich większego zaangażowania w życie Kościoła

/Za: Vatican News/