M. Ewa Kaczmarek przełożoną Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej

Matka Ewa Kaczmarek MChR została wybrana 4 lipca przełożoną generalną na drugą kadencję w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

M. Ewa wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek w 1986 r. Pierwszą profesję zakonną złożyła w 1989 r., a wieczystą w 1994 r. Pełniła w Zgromadzeniu wiele obowiązków: pracowała m.in. w kuchni, a następnie w szkole jako katechetka. Pełniła posługę przełożonej wspólnoty lokalnej, a przez 8 lat pracowała w formacji młodych sióstr jako mistrzyni junioratu. W latach 2008-2014 była wikarią generalną, a w latach 2014-2020 przełożoną generalną Sióstr Misjonarek. W roku 2006 uzyskała tytuł doktora w zakresie Historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest konsultorem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą.

W dalszej kolejności Wikarią generalną i I radną została s. Alicja Wenc MChR, II radną generalną – s. Urszula Fabisiak MChR, III radną – s. Bernadeta Pasińska MChR i IV radną- s. Anna Jemioło MChR.

Wybór Matki Ewy i rady generalnej nastąpił podczas trwającej IX Kapituły Generalnej Zgromadzenia.

W ub. roku minęło 60 lat od powstania Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Na mocy charyzmatu Założyciela, Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego SChr specjalnym zadaniem sióstr jest duchowa i duszpasterska opieka nad Polakami mieszkającymi poza granicami naszej Ojczyzny. „Na wychodźstwie polskie dusze giną” – wołał do sióstr o. Ignacy, powtarzając te słowa za Sł. Bożym kard. Augustem Hlondem. Dlatego odpowiadając na Boże wezwanie siostry służą Polakom rozproszonym po całym świecie. Niosą im Chrystusa, uczą cenić polską kulturę i tradycję, aby mogli zachować swoją tożsamość wypływającą z duchowego dziedzictwa swojego narodu, przy jednoczesnym włączaniu się w nowe środowisko.

Obecnie Zgromadzenie liczy 214 sióstr. Siostry misjonarki pracują na placówkach w Polsce oraz na blisko 40 placówkach zagranicznych: w Australii, Belgii, na Białorusi, w Brazylii, w Grecji, Islandii, Kanadzie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Dom Główny Zgromadzenia znajduje się w Poznaniu – Morasku.

Za: KAI