Warszawa, 4-6 maja 2005 – 111. Zebranie Plenarne Konferencji

Umiłowanie Chrystusa i Ludzkości – Światowy Kongres Życia konsekrowanego

111. Zebranie Plenarne Konferencji odbyło się w Warszawie w dniu 4 – 6 maja 2005 r. miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Temat wiodący brzmiał: Umiłowanie Chrystusa i Ludzkości – Światowy Kongres Życia konsekrowanego.

Zebranie rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił J.E. Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. M. Jolanta Olech USJK, Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ, wprowadziła w tematykę Zebrania Plenarnego i powitała nowe członkinie Konferencji. Następnie przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z trzyletniej pracy Konsulty. Działalność poszczególnych Komisji przedstawiły ich opiekunki, którymi są konsultorki. Teksty sprawozdań zamieszczamy poniżej. W następnym dniu 5 maja przed południem rozpoczęto wybory nowej Konsulty. O godz. 12.00 w sali konferencyjnej została odprawiona Msza święta, której przewodniczył ks. Czesław Parzyszek, Przewodniczący Konferencji Zakonów Męskich. Po południu był dalszy ciąg wyborów zakończony ogłoszeniem nowego składu Konsulty. W tym samym dniu m. Jolanta Olech i m. Hilaria Hatko, uczestniczki Światowego Kongresu Życia Konsekrowanego, przybliżyły tematy podjęte na Kongresie (materiały z Kongresu zostały zamieszczone powyżej). Przełożone wyższe podjęły w pracy w grupach analizę przekazanych treści.

W trzecim dniu obrad Mszę św. odprawił i homilię ks. Józef Kloch, rzecznik KEP. Następnie w swoim wystąpieniu przestawił aktualności z życia Kościoła w Polsce i relacje z państwem. S. Maksymiliana Wojar z SKEP oraz s. Katarzyna Kasińska omówiły niektóre sprawy prawne, związane z prowadzoną przez zgromadzenia działalnością statutową. Dyrektor Centrum Formacji Misyjnej ks. Jan Wnęk zaprezentował przełożonym działalność Centrum i zachęcił do korzystania z oferowanej przez nich formacji misyjnej.