„Nowa jakość życia”. Ewangelia w 52. odcinkach filmu

Co to jest „Nowa jakość życia”?

27 listopada 2016 roku (od pierwszej Niedzieli Adwentu), rozpocznie się całoroczna emisja 52. odcinków filmu „Nowa jakość życia” (www.nowajakosczycia.pl). Seria filmowa przygotowana jest przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie oraz Studio Katolik, twórców filmu „Biblio, Ojczyzno moja”, który otrzymał nagrodę GRAND PRIX, na XXVIII Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów „Niepokalanów 2013”.

Dzisiaj szczególnym zainteresowaniem cieszą się seriale telewizyjne. „Nowa jakość życia” nie jest zwyczajnym serialem. Jest propozycją serii cotygodniowych, 12. minutowych odcinków, do śledzenia przez cały rok. Ich głównym „Bohaterem” jest Jezus głoszący z mocą słowo. Krótkie filmy, dynamiczne w swej narracji, prowadzą na głębiny Biblii, pomagają odkrywać piękno stronic, z których wyłania się oblicze Syna Bożego, „Najpiękniejszego z synów ludzkich” (Ps 45, 3). Cechą filmu jest prostota, a jego zamierzeniem trafić do serc, zafascynować czystością Ewangelii, rozbudzić tęsknotę za powrotem do źródeł chrześcijańskiej duchowości. Przesłanie jest jedno: Jeśli tęsknisz za nową jakością życia, daj się pochwycić przez Ewangelię Jezusa.

Odpowiedź na głód Biblii i duchowych przewodników

Wielu ludzi posiada w domu Biblię, lecz rzadko, albo w ogóle do niej zagląda. Nie ze złej woli czy lenistwa, ale dlatego, że jej nie rozumieją lub wydaje się im „zbyt święta”. Z badań przeprowadzonych przez Katolicką Federację Biblijną na temat lektury Pisma Świętego, wynika, że zdecydowana większość uznaje treści biblijne za prawdziwe, interesujące i potrzebne w życiu codziennym. 38% badanych w Polsce przeczytało przynajmniej jeden urywek Pisma Świętego w ciągu roku. Liczna grupa badanych stwierdziła, że Biblia zawiera prawdziwe i ważne dla życia wartości, lecz niełatwe do praktykowania. Wciąż mało jest osób uznających Biblię za codzienną „księgę życia duchowego”, przekonanych, że może mieć realny wpływ na ich osobistą historię. A jednak obserwuje się wzrastający głód Ewangelii i chęć słuchania mistrzów i przewodników duchowych, którzy będą uczyli czytać i zgłębiać Biblię.

Mimo sekularyzacji społeczeństw, Biblia nie przestaje zachwycać. Co zrobić, aby stała się Księgą przekonującą do życia chrześcijańskimi wartościami? Trzeba powrócić do słuchania i lektury Biblii nie tylko w liturgii, klasztorach, nie tylko w teologii, ale także w prywantnej duchowości każdego wierzącego. Nie można przespać rosnącego głodu poznawania Pisma Świętego i zapotrzebowania na duchowych przewodników uczących lektury Biblii. Powtarza się historia etiopskiego urzędnika królowej Kandaki, który czytał z pasją Proroka Izajasza, ale zapytany przez Filipa czy rozumie co czyta, odpowiedział: „Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni?” (por. Dz 8,27-39). Właśnie dlatego rusza projekt „Nowa jakość życia”!

Z Biblią przed ekranem

Miliony ludzi siada codzienne przed ekranem z pilotem w ręku, by oglądać seriale. A dlaczego nie usiąść przed ekranem z Biblią i czytać ją on-line, z pomocą filmowych odcinków? To może być pasjonujące i odkrywcze: obrazy, muzyka, żywa narracja, które przenoszą w środowisko biblijne, w niepoznany jeszcze świat wyłaniający się ze stronic Ewangelii; pomogą na żywo rozumieć i medytować słowa, które z mocą głosi Jezus. 12 minut żywego spotkania z Ewangelią przed ekranem, które angażuje myślenie, serce i zmysły, może zrodzić zażyłość z Ewangelią, pogłębić poziom słuchania na niedzielnej Mszy i zapalić do otwierania Biblii w ciągu tygodnia. Przed czytającymi i medytującymi zacznie się otwierać nowy świat, dostępny dla wszystkich.

Całoroczna seria filmów będzie wprowadzała w sposób przystępny i dynamiczny w świat Biblii. Cel jest konkretny: podprowadzić do głębszego wsłuchania się w Ewangelię, która czytana jest podczas niedzielnej Mszy św. Prosty i zrozumiały przekaz treści biblijnych ma pokazać, że Biblia jest dla wszystkich. Pomoże poznać ją z bliska i przekonać, że może nadać sens ludzkiemu życiu. Skoro Biblia jest dla wszystkich, seria filmów jest tak pomyślana, aby docierała do wszystkich: młodych i starszych wiekiem, do rodzin bardziej i mniej wierzących. Czy jest to możliwe, aby trafić do wszystkich? Tak, jest możliwe, gdyż taką możliwość ma w sobie Ewangelia. Film będzie wierny przekazowi Ewangelii i dlatego każdy może się w nim odnaleźć. Ewangelia przemawia językami wszystkich ludzi, tych z uniwersytetów i tych ze szkół podstawowych, z wielkich miast i z małych wiosek, z bogatych domów i z przytulisk dla bezdomnych, tych bardziej i tych mniej religijnych . Filmowe odcinki to także konkretna pomoc dla duszpasterzy, katechetów, nauczycieli. Mogą być wykorzystane w różnych zajęciach, katechezach, w spotkaniach rożnych środowiskach kościelnych i nie tylko.

Dotrzeć z „Nową jakością życia” do wielu

Coraz wyraźniej przekonujemy się, że konieczny jest powrót do Ewangelii – źródła, z którego „wytrysnęły” duchowość i różne kultury europejskie. Św. Jan Paweł II przypominał, że „Kultura europejska ciągle się odnawiała i ubogacała w dialogu z Ewangelią, czasem niewygodnym, często konfliktowym, ale zawsze płodnym”. „Ewangelią żyli w Europie przez kolejne stulecia, aż po dzień dzisiejszy, nasi bracia i siostry. Powtarzały ją mury kościołów, opactw, szpitali i uniwersytetów. Głosiły ją foliały, rzeźby, obrazy, obwieszczały strofy poezji i dzieła kompozytorów. Na Ewangelii kładziono podwaliny duchowej jedności Europy (…). Tym, którzy zapomnieli o Chrystusie i Jego nauce, pomóżmy odkryć Go na nowo”.

Ludzi głodnych Ewangelii jest sporo, a Biblia potrafi rozpalać umysły i serca, także „przez ekran”. Skoro serialowe historie telewizyjne „pochłaniają” tak wielu widzów, dlaczego historia Jezusa z Nazaretu, nie wirtualna, ale żywa i obecna dzisiaj „w realu”, nie miałaby przyciągnąć ludzi. Poczują się nie tylko widzami, ale uczestnikami wydarzeń dotyczących bezpośrednio ich życia. Z ekranu wyłoni się i przemówi Jezus słowem, które jest żywe i skuteczne jak żadne inne słowo.

Twórcy filmu mają blisko 20.letnie doświadczenie pracy w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, głównie doświadczenie na polu spotkań z Biblią, regularnej Szkoły Słowa Bożego, współpracy z autorytetami i mistrzami duchowości z Polski i krajów Europy. Przez formację w CFD przeszło ok. 60 tysięcy ludzi, nierzadko zagubionych, i głodnych duchowości. Zainteresowanie czytaniem Biblii i słuchaniem żywego Słowa Bożego jest dynamiczne. Ciągle rośnie. Powstało wiele inicjatyw w tym względzie. Jest wielu wspaniałych głosicieli i świadków Słowa, prężnych szkół nowej ewangelizacji, animatorów grup biblijnych. Jednak potrzeby są wielkie. Doświadczenie podpowiada nam, że wielu czeka na filmową serię „Nowa jakość życia”. Pomoże im otwierać i czytać Biblię, zakochać się w niej i przekonać się, że Słowo Boga jest słyszalne, zrozumiałe dla wszystkich.

Na stronie www.nowajakosczycia.pl zamieszczone są do oglądania i rozpowszechniania dwa odcinki filmu. Są przykładem i zapowiedzią całorocznej serii. Chcemy dotrzeć z „Nową jakością życia” do Polaków mieszkających „wzdłuż i wszerz” Polski i poza jej granicami, do różnych środowisk. Prosimy o pomoc! Chodzi o promocję, która popłynie z osobistego przekonania, że warto polecić film innym.

ks. Krzysztof Wons SDS
dyrektor Centrum Formacji Duchowej – Kraków