Nowa przełożona generalna u Sióstr Dominikanek – Aleksandra Zaręba

Obradująca w Krakowie Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Dominika dokonała 21 czerwca 2016 roku wyboru nowej przełożonej generalnej. Została nią Siostra Aleksandra Zaręba, dotychczasowa wikaria generalna, odpowiedzialna w Zgromadzeniu za formację permanentną. Nowo wybrana przełożona generalna będzie kierować Zgromadzeniem przez najbliższe sześć lat.

źródło Dominikanki